M
27/05/2021 18:27

Hà Đông: Sẵn sàng các phương án ứng phó phòng chống lụt bão, thiên tai năm 2021

(LĐTĐ) Nhằm ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai trong năm 2021; đồng thời, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Hà Nội: Chủ động các phương án để ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan Diễn tập phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng Hà Nội: Tăng cường lực lượng ứng phó trước diễn biến bất thường của bão số 3

Cụ thể, trước mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân quận đề nghị các đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường hoàn thành việc kiểm tra và bảo dưỡng các trạm bơm, đốn chặt cành cây có nguy cơ gãy đổ, nạo vét nạo vét cống rãnh và các hệ thống kênh tiêu; duyệt các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của các đơn vị, trong đó bao gồm các phương án hộ đê, chống úng, sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc, đảm bảo đời sống, khắc phục hậu quả thiên tai của các đơn vị.

Hà Đông: Sẵn sàng các phương án ứng phó phòng chống lụt bão, thiên tai năm 2021
Các chuyên gia khí tượng dự báo: “Đợt mưa rất to có thể gây ngập lụt diện rộng ở Trung Bộ”.

Đồng thời, tổ chức tập huấn cho các lực lượng kỹ thuật và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng hộ đê, lực lượng xung kích,... Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các phường và phát tờ rơi các nội dung về đề phòng tai nạn điện trong mùa mưa bão và an toàn điện.

Trong mùa mưa bão và khi có úng ngập, thiên tai xảy ra, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp trên. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo xử lý các sự cố theo phương án đã được duyệt và xử lý kịp thời những sự cố phát sinh đột xuất.

Trong Kế hoạch, Ủy ban nhân dân quận cũng đưa ra những tình huống ở các cấp độ rủi ro, từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê điều, tiêu úng, các công trình liên quan đến công tác phòng chống thiên tai để chỉ đạo sửa chữa kịp thời và báo cáo với Ủy ban nhân dân quận. Kiểm tra, đôn đốc các phường, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra mọi diễn biến hư hỏng, các hậu quả do mưa, lũ, bão gây ra để đề xuất với đơn vị quản lý vận hành, Ủy ban nhân dân quận xử lý, giải quyết.

Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi nắm chắc diễn biến khí tượng thuỷ văn, phục vụ công tác điều hành của Ban chỉ huy. Tổ chức thường trực với chế độ 24/24h để giải quyết mọi thủ tục hành chính, giúp Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận điều hành mọi công việc.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông và khối đoàn thể quận tuyên truyền vận động và chỉ đạo các tổ chức, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai và sự chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ"; kiểm tra cao độ cốt nền tổng thể các khu dân cư liền kề các dự án để có biện pháp phối hợp chuẩn bị xử lý tiêu úng đảm bảo trong mùa mưa. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện hoàn thành việc nạo vét hệ thống tiêu thoát nước của khu vực, tập trung kiểm tra, xử lý giải toả các vụ vi phạm công trình đê điều, thuỷ lợi.

Phòng Kinh tế quận chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Ủy ban nhân dân các phường, các xí nghiệp thoát nước số 6, 7, 8 và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương, hệ thống tiêu thoát nước… trên địa bàn quận. Kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Thủy lợi.

Các đơn vị: Công ty Điện lực Hà Đông, Xí nghiệp thoát nước số 6,7,8; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Thuỷ lợi sông Đáy; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Thuỷ lợi sông Nhuệ; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch Hà Đông căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai kế hoạch để công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hà Đông đạt hiệu quả.

Tuấn Minh

Nguồn :