Xin chờ trong giây lát...

Góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

04/11/2023 18:35
Thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân”, trong những năm qua, hệ thống Dân vận thành phố Hà Nội đã triển khai bài bản, khoa học có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy, từ đó tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Video nằm trong bài : Góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Phiên bản di động