Xin chờ trong giây lát...

Đồng hành cùng các cấp Công đoàn chăm lo cho người lao động

29/09/2023 15:02
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở triển khai các sản phẩm vay vốn đến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thành phố. Từ nguồn vốn vay này nhiều gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Video nằm trong bài : Đồng hành cùng các cấp Công đoàn chăm lo cho người lao động

Phiên bản di động