Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902-01/02/2022):

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Tấm gương ngời sáng của người cộng sản kiên trung

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc là một chiến sĩ thuộc lớp tiên phong của thời kỳ dựng Đảng, một tấm gương người cộng sản kiên trung đã góp phần tổ chức đưa cách mạng nước ta đi theo con đường cách mạng vô sản dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Một trí thức giàu nhiệt huyết, nhạy bén với thời cuộc

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc tên khai sinh là Nguyễn Đình Sắc, sinh ngày 01/02/1902 trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở làng Bạch Mai, ngoại thành Hà Nội - nay là số nhà 152 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội.

Năm 1912, khi tròn 10 tuổi, Nguyễn Phong Sắc theo học trường Dân Tiến. Năm 1915, Nguyễn Phong Sắc chuyển lên học ở trường Công Ích. Từ năm 1920 đến năm 1924, vào trường Bưởi theo học hệ cao đẳng tiểu học với chương trình học bốn năm.

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Tấm gương ngời sáng của người cộng sản kiên trung
Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Người trực tiếp phụ trách Xứ ủy Trung Kỳ, lãnh đạo phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh; những bài báo của Xứ ủy Trung Kỳ cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Năm 1924, Nguyễn Phong Sắc từ biệt trường Bưởi, vào làm việc ở Sở Tài chính Đông Dương, được đề bạt là “tham hiện tài chính”. Mặc dù chưa hiểu biết nhiều về chính trị, nhưng trong thời gian làm việc tại Sở Tài chính Đông Dương ,qua hoạt động tài chính và nghiên cứu chính sách tài chính, tiền tệ của nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương, Nguyễn Phong Sắc đã thấy bản chất của chế độ đô hộ, bóc lột của thực dân Pháp ở Đông Dương. Không chỉ người nông dân mà toàn thể nhân dân lao động Việt Nam bị bóc lột.

Nguyễn Phong Sắc nhận thấy giai cấp công nhân phần lớn đều xuất thân từ giai cấp nông dân, những người không có ruộng để cày cấy, ông cảm thông, gần gũi với những người lao động; chứng kiến sự tàn ác của thực dân Pháp, sự nhu nhược, tham lam của bọn quan lại Nam triều; nhận rõ thủ đoạn và sự liên kết của chính quyền thực dân với bọn tay sai phong kiến, địa chủ để đàn áp nhân dân. Nguyễn Phong Sắc say mê tìm tòi kinh điển Mác - Lênin, nghiên cứu sách, báo, đặc biệt là những tài liệu, bài báo của Nguyễn Ái Quốc đã giúp ông từng bước giác ngộ về lý luận chính trị, hiểu biết về giai cấp và tầng lớp xã hội Việt Nam.

Là một trí thức có lương tâm, thương những người lao động nghèo khổ, Nguyễn Phong Sắc sớm nhận ra rằng đã đến lúc phải hòa mình với cuộc đấu tranh của dân tộc chống mọi áp bức, bất công.

Nguyễn Phong Sắc là một đại diện tiêu biểu của trí thức Việt Nam yêu nước, thấu hiểu nỗi thống khổ của đồng bào, giác ngộ và đến với cách mạng bằng lòng nhiệt thành, trong sáng, thủy chung. Ông là tấm gương quý và đáng trân trọng trong giới trí thức xã hội Việt Nam lúc bấy giờ.

Cuối năm 1926, qua đồng chí Nguyễn Danh Đới, Vương Văn Mùi và qua nghiên cứu, Nguyễn Phong Sắc nhận thấy Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (gọi tắt là tổ chức Thanh niên) là một tổ chức yêu nước và cách mạng do nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc sáng lập; bổn phận của người trí thức yêu nước là đi theo giai cấp công nông làm cách mạng nên ông đã quyết định gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Việc gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là bước ngoặt quan trọng về tư tưởng trong cuộc đời cách mạng của Nguyễn Phong Sắc. Từ đây, Nguyễn Phong Sắc được đứng trong một tổ chức cách mạng, cùng đồng chí của minh và nhân dân đánh đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, giải phóng đồng bào khỏi ách nô lệ.

Nguyễn Phong Sắc là một trong số 11 thành viên xây dựng lên Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và cũng là một trong những hội viên làm tốt công tác giác ngộ thanh niên vào hội.

Từ năm 1927, Nguyễn Phong Sắc hoạt động cách mạng rất tích cực như vào các xóm thợ, ra vùng ngoại ô để tìm hiểu đời sống của thợ thuyền và dân cày, ra các chợ của Hà Nội, bí mật gặp gỡ một số tiểu thương để tìm hiểu tình hình thị trường; tuyên truyền tinh thần yêu nước cho học sinh.

Khi dạy học ở trường Nguyễn Văn Tòng, Nguyễn Phong Sắc đã truyền đạt cho học sinh tư tưởng yêu nước qua những bài thơ, bài văn của Đông Kinh nghĩa thục và các bậc sĩ phu, trong đó có thơ văn nổi tiếng của cụ Phan Bội Châu. Trong những ngày dạy học tại trường Thăng Long. Nguyễn Phong Sắc tiếp xúc với nhiều trí thức yêu nước, được đọc thêm nhiều sách, báo tiến bộ. Ông đi đến các nhà máy, trường học, xưởng sửa chữa ô tô, khách sạn... để tìm kiếm những người ưu tú, giác ngộ cách mạng cho họ và kết nạp vào tổ chức Thanh niên.

Trên cơ sở tổ chức Thanh niên phát triển mạnh và phong trào yêu nước đang diễn ra sôi nổi, để có sự chỉ đạo tập trung thống nhất, tháng 3/1927 Kỳ bộ Việt Nam cách mạng Thanh niên Bắc kỳ được thành lập và đến tháng 6/1927, Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hà Nội được thành lập. Nguyễn Phong Sắc đã dành nhiều tâm sức cho việc biên soạn, in tài liệu, truyền đơn để mở lớp bồi dưỡng lý luận và giác ngộ cách mạng cho quần chúng.

Trong quá trình giác ngộ và tham gia những hoạt động cách mạng đầu tiên, xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Phong Sắc đã thể hiện tinh thần nhiệt tình cách mạng vì nước, vì dân cao cả, mãnh liệt, hoạt động ngày đêm không mệt mỏi, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, lăn lộn trong phong trào đấu tranh của quần chúng và trưởng thành từ phong trào quần chúng.

Đóng góp quan trọng trong sự phát triển của các tổ chức thanh niên

Sau khi Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ và Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hà Nội được thành lập, phong trào cách mạng của Bắc Kỳ và Hà Nội phát triển mạnh mẽ theo hướng mới. Để đáp ứng nhiệm vụ đề ra lúc bấy giờ, ngày 28/9/1928, Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ đã họp Đại hội Đại biểu toàn kỳ lần thứ nhất. Thực hiện chủ trương của Đại hội đại biểu Thanh niên Bắc Kỳ lần thứ nhất, Nguyễn Phong Sắc đã tích cực chuẩn bị cho Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ nhất.

Đầu năm 1929, Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hà Nội được tổ chức. Đồng chí được bầu làm Bí thư chính thức đầu tiên của Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội. Với cương vị quan trọng trong Kỳ bộ Thanh niên Bắc Kỳ và là người đứng đầu Tỉnh bộ Thanh niên Hà Nội, Nguyễn Phong Sắc đã có đóng góp quan trọng vào sự chuyển biến về chất trong phong trào cách mạng, phong trào Thanh niên ở Hà Nội, Bắc Kỳ và trên cả nước.

Từ cuối năm 1928, thực hiện chủ trương của Đại hội lần thứ nhất Kỳ bộ Bắc Kỳ, Nguyễn Phong Sắc đã tổ chức, chỉ đạo, lãnh đạo Tỉnh bộ Hà Nội tích cực thực hiện phong trào “vô sản hóa” để tuyên truyền giác ngộ chủ nghĩa cộng sản trong công nhân, nông dân và thợ thủ công nhằm mở rộng cơ sở Thanh niên. Phong trào “vô sản hỏa” bắt đầu từ Hà Nội phát triển khắp Bắc Kỳ và cả nước.

Thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng ở Hà Nội, Bắc Kỳ và cả nước năm 1928 và đầu năm 1929 đòi hỏi phải có một tổ chức chặt chẽ, cương lĩnh rõ ràng, phương pháp hoạt động đúng đắn, với cơ sở quần chúng rộng rãi hơn để đáp ứng những yêu cầu mới đang đặt ra của phong trào, lãnh đạo phong trào tiến lên theo con đường cách mạng của giai cấp vô sản. Ngày 7/3/1929, Chi bộ cộng sản đầu tiên trong nước đã được thành lập, Nguyễn Phong Sắc là một trong 8 thành viên sáng lập ra chi bộ này và trở thành một trong những người cộng sản đầu tiên của Hà Nội. Từ một trí thức yêu nước, hoạt động cách mạng, đồng chí đã trở thành người chiến sĩ cộng sản.

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Tấm gương ngời sáng của người cộng sản kiên trung
Phòng lưu niệm nơi đồng chí Nguyễn Phong Sắc cùng các chiến sĩ cộng sản họp bàn thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên, tháng 3/1929. (Ảnh: TTXVN)

Sau khi thành lập, Chi bộ cộng sản đầu tiên đã xúc tiến cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản. Ngày 17/6/1929, Nguyễn Phong Sắc cùng 19 đại biểu đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng để đáp ứng đòi hỏi của cách mạng Việt Nam lúc đó. Nguyễn Phong Sắc đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng.

Tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản, người lãnh đạo mẫu mực tiêu biểu

Nguyễn Phong Sắc thấm nhuần sâu sắc, trung thành tuyệt đối và hy sinh cả cuộc đời cho con đường cách mạng Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho dân tộc. Đường lối cách mạng đó đã trở thành cương lĩnh của Đảng, là con đường đấu tranh cho độc lập thật sự của dân tộc, tự do, hạnh phúc thật sự cho toàn dân. Đó là lý tưởng, khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, mà chỉ đến thế kỷ XX, đến thời đại Hồ Chí Minh, nhân dân ta mới thực hiện được. Nguyễn Phong Sắc từ một trí thức yêu nước nhiệt thành đã trở thành người cộng sản tiêu biểu, mẫu mực, là một trong những người tiên phong trong thực hiện con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nắm vững tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, muốn có phong trào cách mạng phải có lực lượng cách mạng, là người đứng đầu cơ quan lãnh đạo cách mạng ở Trung Kỳ, Nguyễn Phong Sắc đã có công lao to lớn trong xây dựng lực lượng và lãnh đạo và phong trào cách mạng ở đây. Trong xây dựng lực lượng cách mạng, đồng chí Nguyễn Phong Sắc ý thức rõ phải xây dựng ở trong nước hai bộ phận: Lực lượng lãnh đạo, bộ tham mưu của cách mạng; và lực lượng quần chúng đông đảo tham gia cách mạng. Đồng thời, phải gắn lực lượng cách mạng Việt Nam với lực lượng cách mạng thế giới.

Những ngày đấu tranh sôi động, đồng chí Nguyễn Phong Sắc không quản gian khổ, hy sinh, làm việc hết mình cho sự thắng lợi của các cuộc đấu tranh. Ban ngày chỉ đạo công việc, ban đêm đồng chí viết bài đăng trên các báo của Đảng nhằm kịp thời động viên, khích lệ và uốn nắn những lệch lạc của từng cuộc đấu tranh, đồng thời vạch mặt kẻ thù, kêu gọi đồng bào vùng lên đấu tranh giành lấy tự do cơm áo và các quyền lợi thiết thực khác. Sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của đồng chí Nguyễn Phong Sắc là một yếu tố làm cho phong trào cách mạng phát triển nhanh, mạnh, chính quyền Xô Viết được thành lập ở nhiều địa phương.

Khi địch khủng bố phong trào cách mạng, đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã kịp thời vạch kế hoạch cho các chi bộ phải tuyệt đối bí mật, chỉ đạo các địa phương tăng cường các tổ chức đoàn thể để đối phó với địch. Trong hoàn cảnh rất khó khăn, đồng chí vẫn mở các lớp bồi dưỡng giúp cho các chi bộ cơ sở xác định rõ vai trò của đảng viên và cốt cán các đoàn thể khi phong trào bị khủng bố, bồi dưỡng tinh thần cảnh giác cho họ trước mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo toàn tới mức cao nhất có thể các lực lượng cách mạng.

Ngày 03/05/1931, sau khi phổ biến nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ hai của Đảng cho Xứ ủy Bắc Kỳ tại Hải Phòng trở về Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã bị địch bắt. Dù bị địch dùng hết mọi thủ đoạn từ dụ dỗ, phỉnh phờ đến tra tấn, nhưng bằng ý chí sắt đá và tinh thần yêu nước nồng nàn của một trí thức giác ngộ cách mạng, đồng chí Nguyễn Phong Sắc cũng không hề bị lung lay tinh thần. Hoảng sợ trước khí thế của phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ - Tĩnh, thực dân Pháp đã hèn hạ bí mật thủ tiêu đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Đồng chí đã hi sinh ngày 25/5/1931 sau nhiều ngày bị quân địch tra tấn.

Xô Viết Nghệ - Tĩnh – đỉnh cao của phong trào cách mạng những năm 1930 1931, là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; là mốc son chói lói, huy hoàng đầu tiên trong lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Nhân dân ta đánh giá, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ Nguyễn Phong Sắc là linh hồn của cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Sự cống hiển lớn lao của đồng chí cho dân tộc và sự nghiệp cách mạng nước ta được nhân dân Nghệ - Tĩnh, nhân dân Trung Kỳ và cả dân tộc trân trọng, ghi nhận.

***

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc là dịp để chúng ta thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với công lao, đóng góp to lớn của đồng chí và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Học tập và noi gương đồng chí Nguyễn Phong Sắc và các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện chung sức, đồng lòng vượt lên khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng trong đêm, cảnh sát cứu thoát 2 người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng trong đêm, cảnh sát cứu thoát 2 người mắc kẹt

(LĐTĐ) Sáng 30/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, một đám cháy xảy ra tại nhà 5 tầng. Thời điểm cháy có 2 người mắc kẹt được cảnh sát cứu thoát.
Đồng Nai: Hơn 700 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm cho người lao động

Đồng Nai: Hơn 700 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm cho người lao động

(LĐTĐ) Trong số các danh nghiệp (DN) chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động (NLĐ), có nhiều DN chậm đóng từ 51 tháng đến 108 tháng.
Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sẵn sàng cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã cơ bản hoàn thành.
Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Lao động nữ mang thai vi phạm kỷ luật lao động có bị xử lý hay không?

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ mang thai; lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng.
“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

“Tháo gỡ” khó khăn xây dựng thành phố thông minh

(LĐTĐ) Hà Nội đang chịu áp lực lớn giải bài toán xây dựng thành phố thông minh để phát triển kinh tế - xã hội xứng tầm Thủ đô. Trong khi Thành phố phải đối mặt với những thách thức không nhỏ như: Dân số đông, gia tăng cơ học một cách nhanh chóng, những vấn đề bất cập do hạ tầng giao thông chưa kịp phát triển để đáp ứng tốc độ đô thị hóa; ô nhiễm môi trường và các vấn đề liên quan đến cấp, thoát nước, xử lý ngập nước…
Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

(LĐTĐ) Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu, khách quan và đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi và xuất hiện các hình thái mới trong quản lý, vận hành, phát triển kinh tế - xã hội cũng như quản trị quốc gia. Theo các chuyên gia, việc xây dựng thành phố thông minh lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm là vấn đề đặt ra hàng đầu.
Kỳ 2: Vẫn còn nhiều bất cập cần tháo gỡ

Kỳ 2: Vẫn còn nhiều bất cập cần tháo gỡ

Thực tế cho thấy, dù được quan tâm, phát triển đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, tuy nhiên hiện hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại nhiều bất cập cần được tháo gỡ.

Tin khác

Xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng

Xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng

(LĐTĐ) Quốc hội yêu cầu có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo của tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín dụng, tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và thực chất phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.
Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV, sáng 29/11, với 459/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 92,91%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (29/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly

(LĐTĐ) Ngày 28/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly (Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Duangta Soulivong, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng làm trưởng đoàn tới chào xã giao.
Thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư công trình giao thông đường bộ

Thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư công trình giao thông đường bộ

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, chiều 28/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, với 464/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,93%).
Tạo bước đột phá cho TP. Hồ Chí Minh “cất cánh”

Tạo bước đột phá cho TP. Hồ Chí Minh “cất cánh”

(LĐTĐ) Nghị quyết 98/2023/QH15 ra đời góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề ách tắc về pháp lý, do đó, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần phải tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.
Tuyên bố Chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tuyên bố Chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Đối tác Chiến lược Toàn diện

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Chúng tôi thống nhất cùng ra Tuyên bố Chung về nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 27/11, có 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,74%), Quốc hội đã thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Phát huy năng lực các Viện nghiên cứu trong tình hình mới

Phát huy năng lực các Viện nghiên cứu trong tình hình mới

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với các Viện nghiên cứu trong ngành Công Thương. Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030, đồng thời, đánh giá kết quả hoạt động của các Viện trong giai đoạn vừa qua.
Hà Nội kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá

Hà Nội kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá

(LĐTĐ) PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phân tích, Hà Nội có nhiều điều kiện để phát triển, trong đó có nguồn lực về vị trí tự nhiên, văn hóa, con người. Theo đó, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, quy hoạch Hà Nội sẽ có nhiều trục phát triển nhưng cần nhấn mạnh hơn với một tinh thần nhất quán về trục phát triển sông Hồng và cần quan tâm hàng đầu đến yếu tố văn hoá.
Xem thêm
Phiên bản di động