Xin chờ trong giây lát...

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

23/11/2023 15:37
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.

Video nằm trong bài : Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Phiên bản di động