M
07/06/2021 14:49

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh

(LĐTĐ) Thời gian qua, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Đống Đa đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy 21 phường lập kế hoạch kiểm tra nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất theo Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy cho ngày bầu cử Lực lượng phòng cháy, chữa cháy Thủ đô: Sẵn sàng đảm bảo cho ngày bầu cử an toàn

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận về việc kiểm tra, rà soát về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận Đống Đa thời gian qua:

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh
Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Trung Tự kiểm tra cơ sở kinh doanh về phòng cháy chữa cháy, đồng thời hoàn thành ký cam kết phòng cháy chữa cháy với 3.352 hộ dân
Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ cơ  nhà ở kết hợp kinh doanh

Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Cát Linh phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận kiểm tra, ký cam kết với các trường hợp nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cao về cháy nổ

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh
Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Thịnh Quang tổ chức rà soát và ký cam kết với hộ kinh doanh về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh
Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Ô Chợ Dừa kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh
Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh
Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Văn Miếu phối hợp cùng đội phòng cháy chữa cháy quận rà soát, tuyên truyền, ký cam kết với cửa hàng kinh doanh
Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh

Cán bộ Công an phường Thổ Quan tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy tại một cửa hàng kinh doanh thuốc

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh

Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Ngã Tư Sở phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận rà soát, tuyên truyền ký cam kết các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh
Cán bộ Công an phường Nam Đồng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy tại một cửa hàng kinh doanh
Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh

Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Phương Liên phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy quận tuyên truyền, kiểm tra và ký cam kết về đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh
Cán bộ Công an phường Quang Trung hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh ký cam kết về phòng cháy chữa cháy
Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh

Công an phường Láng Thượng phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy quận tiến hành kiểm tra, đôn đốc hộ kinh doanh chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy

Công an quận Đống Đa: Kiểm tra an toàn về cháy nổ tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh
Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy phường Trung Liệt phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy quận kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh

H.D

Nguồn :