Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn được nâng cao về chất lượng. Công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thành lập 7 Công đoàn cơ sở Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội khoá IV Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội lần thứ IV

Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đang quản lý trực tiếp 335 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 157.307 lao động, trong đó đoàn viên là 147.570 người. Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong CNVCLĐ luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ).

Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền giáo dục
Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương gương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo”.

Theo Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng, nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn, phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý và các ban, ngành chức năng của Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn. Tiêu biểu là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước"; Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp", Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới...

Công đoàn cũng đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Thành phố tới đội ngũ cán bộ CĐCS, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các chương trình của LĐLĐ Thành phố và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được các cấp Công đoàn từ Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đến cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức như: Hội thi, hội thảo, gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tham quan thực tế học tập kinh nghiệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Công đoàn đã tổ chức 171 lớp cho 19.300 đoàn viên, CNLĐ.

Công đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện “Năm kỷ cương hành chính, năm trật tự và văn minh đô thị”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công đoàn đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp tổ chức cho CNVCLĐ học tập các chuyên đề về đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để cán bộ, đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu làm theo gương Bác. Hằng năm Công đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% CĐCS, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn đoàn viên đăng ký những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện.

“Qua công tác vận động, tuyên truyền giáo dục, về cơ bản cán bộ và đoàn viên công đoàn được nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. CĐCS đã tham gia cùng chuyên môn, người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi cho trên 38.000 lượt CNVCLĐ được tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ ...”, đồng chí Nguyễn Đình Thắng cho biết.

Cùng với đó phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong CNVCLĐ được Công đoàn cụ thể hoá bằng các phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội Vụ gắn với phong trào “Xây dựng văn hoá người Hà Nội thanh lịch - văn minh”. Hằng năm, 90% CĐCS tổ chức phát động và đăng ký thực hiện, trong đó có trên 80% tập thể, cá nhân thực hiện tốt các tiêu chuẩn và nội dung đề ra. Phong trào đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong tác phong làm việc, phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo, ý thức làm chủ của CNVCLĐ.

Cùng với đó phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành hoạt động thường xuyên trong CNVCLĐ, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Phong trào đã thu hút hàng ngàn lượt CNVCLĐ tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo đoàn viên và CNVCLĐ.

Các CĐCS cũng phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao như giải chạy Ekiden, giải bóng đá nam nữ Khu công nghiệp Thăng Long, Đại hội văn hóa thể thao Khu công nghiệp Quang Minh, Đại hội thể thao Khu công nghiệp Nội Bài, Khu công nghiệp Phú Nghĩa...

Ngoài ra thực hiện chủ trương của LĐLĐ Thành phố về xây dựng “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát về thực trạng nhà ở và đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ trong 10 khu công nghiệp đang hoạt động, qua khảo sát đã lựa chọn xây dựng 7 Điểm sinh hoạt văn hóa cho CNLĐ. Công đoàn phối hợp với Cung văn hoá lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” phục vụ CNLĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ.

Trần Vũ

Nên xem

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, công tác đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần vì một Thủ đô xanh, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để đưa xe buýt sử dụng năng lượng sạch đi vào sử dụng là không hề dễ, đòi hỏi quyết tâm cao cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ và một lộ trình cụ thể.
Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nên trong chiến lược phát triển Thủ đô không thể thiếu chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần xây dựng các cơ chế đặc thù tương xứng, cụ thể và khả thi về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lan tỏa lòng nhân ái

Lan tỏa lòng nhân ái

(LĐTĐ) Với cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm), Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, yêu thương học trò và lan tỏa cách sống nhân ái bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

(LĐTĐ) Thông qua phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát động, sự gắn kết, trách nhiệm giữa những trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn sẽ dài hơi hơn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại những điều tốt nhất cho học sinh.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

(LĐTĐ) Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số đại biểu chính thức được triệu tập là 1.100 đại biểu. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.
Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của đại biểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức các diễn đàn thảo luận chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 22/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống

Nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều hoạt động, nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.
Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Long Biên: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 8/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội tới hơn 300 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 8/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII vào cuộc sống

(LĐTĐ) Ngay sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (diễn ra trong 2 ngày 16 - 17/10/2023), Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đến 100% cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc quận với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Trong tháng 10 lịch sử, cùng với những sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô hân hoan chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Sau 2 ngày làm việc trách nhiệm, Đại hội đã thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một nhiệm kỳ mới đột phá của tổ chức Công đoàn Thủ đô, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Để Nghị quyết Đại hội sớm lan tỏa và đi vào thực tiễn

(LĐTĐ) Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Để kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn ngành Ngân hàng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
Xem thêm
Phiên bản di động