Xin chờ trong giây lát...

Cháy xưởng gỗ Mễ Trì

05/04/2024 12:56

Nguồn Minh Phương

Video nằm trong bài : Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Phiên bản di động