Xin chờ trong giây lát...

Chăm lo tốt hơn cho gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô

25/06/2022 13:58
Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Gia đình công nhân viên chức lao động Thủ đô tiêu biểu”. Qua đó, góp phần chăm lo tốt hơn cho các gia đình công nhân viên chức lao động; tạo động lực để đoàn viên, công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Video nằm trong bài : Các cấp Công đoàn Thủ đô nỗ lực chăm lo tốt hơn cho gia đình công nhân, viên chức, lao động

Phiên bản di động