Xin chờ trong giây lát...

Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp lần thứ XXIV

17/08/2023 19:07
Tại kỳ họp lần thứ XXIV của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI, 100% đại biểu dự họp đã biểu quyết thống nhất thông qua dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Video nằm trong bài : Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp lần thứ 24

Phiên bản di động