M
19:04 | 07/01/2017

Vận động ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt

(LĐTĐ) Thực hiện kêu gọi của Ủy ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức vận động cán bộ, CNVCLĐ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

van dong ung ho dong bao nam trung bo tay nguyen bi thiet hai do lu lut 5 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ đã tiếp nhận hơn 59 tỉ đồng
van dong ung ho dong bao nam trung bo tay nguyen bi thiet hai do lu lut Tiếp nhận hơn 1,9 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Theo đó, LĐLĐ Thành phố xác định, đợt vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt là nhiệm vụ trọng tâm đột xuất với tinh thần "Tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước" của nhân dân Thủ đô Hà Nội giúp đỡ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra.

van dong ung ho dong bao nam trung bo tay nguyen bi thiet hai do lu lut
Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố yêu cầu, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị trực thuộc và đơn vị phối quản; CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các đơn vị trực tiếp quản lý; CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị mình, tự nguyện ủng hộ ít nhất 01 ngày lương để góp phần cùng toàn dân ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ, Tây nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Thời gian vận động từ ngày 30/12/2016 - 25/01/2017.

Về nơi tiếp nhận đóng góp, ủng hộ, LĐLĐ Thành phố nêu rõ, UBMT tổ quốc quận, huyện, thị xã sẽ tiếp nhận đóng góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ do LĐLĐ quận, huyện, thị xã vận động. UBMT tổ quốc Thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ do CĐ Ngành, CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố vận động.

LĐLĐ Thành phố đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc nhanh chóng triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cuộc vận động về LĐLĐ Thành phố qua Ban Chính sách-Pháp luật trước ngày 10/02/2017.

Nguồn :