M
17:59 | 01/11/2018

Ứng Hòa: 15/28 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐTĐ) Tính đến nay, toàn huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã có15/28 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, huyện phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Hiện 6 xã này đang tích cực triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Giao thông, trường học, nhà văn hóa… 

ung hoa 1528 xa duoc thanh pho cong nhan xa dat chuan nong thon moi Phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp
ung hoa 1528 xa duoc thanh pho cong nhan xa dat chuan nong thon moi Huyện Phúc Thọ nỗ lực cán đích nông thôn mới
ung hoa 1528 xa duoc thanh pho cong nhan xa dat chuan nong thon moi Tiếp tục đạt các chỉ tiêu tăng trưởng

Đây là những thông tin được đưa ra trong báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 02/CTr/TU của Thành ủy (khóaXVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018 của huyện Ứng Hòa.

Trong báo cáo, hiện các xã Viên Nội và Hòa Nam đã có 18/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt; các xã: Vạn Thái, Hòa Phú, Cao Thành và Trầm Lộng có 17/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu liên quan đến xây dựng hạ tầng như trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

ung hoa 1528 xa duoc thanh pho cong nhan xa dat chuan nong thon moi
Thành viên Tổ công tác thăm mô hình "Cánh đồng mẫu lớn" và kiểm tra thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa. (Ảnh: Nguyễn Mai).

Trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới tại huyện Ứng Hòa đã thúc đẩy đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện dần được cải thiện và nâng cao. Các xã đã tích cực triển khai các nội dung trong Đề án, nhất là các dự án thành phần phục vụ phát triển sản xuất và hạ tầng thiết yếu. Bộ mặt nông thôn đường làng ngõ xóm thay đổi, điển hình như các xã Phương Tú, Kim Đường, Trường Thịnh...được nhân dân đồng lòng ủng hộ.

Trong 2 năm 2016, 2017 nhân dân trên toàn huyện đã đóng góp xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức khác nhau như tiền mặt, ngày công, hiến đất thổ cư, đất nông nghiệp, hiện vật với tổng số kinh phí là 53.064 tỷ đồng, đã tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, môi trường xanh sạch đẹp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền ở một số cơ sở còn chưa sâu rộng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ nội dung, phương pháp, cách làm trong xây dựng nông thôn mới; trong triển khai thực hiện chủ yếu còn tập trung vào các tiêu chí xây dựng hạ tầng cơ sở, chưa chú ý đến các tiêu chí khác, chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Mức độ đạt tiêu chí về cơ sở hạ tầng vẫn ở mức thấp, nhất là một sơ cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa ... Các nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới chưa được nhiều; chủ yếu vẫn là nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, công tác đấu giá đất ở một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn, việc thu hút nguồn lực xã hội chưa được nhiều.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân; hạ tầng về giao thông nội đồng, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất nhiều nơi còn khó khăn.

Để giải quyết hiệu quả những bất cập trên, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp huyện Ứng Hòa sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện việc điều chỉnh quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới ở các xã phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới rà soát lại kết quả thực hiện các tiêu chí và tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng cao.

Đặc biệt là tăng cường huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ ngân sách Nhà nước để xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý đất xen kẹt, xử lý vi phạm đất đai để có kinh phí thực hiện.

Tiêu chí của huyện là từng bước phấn đấu thực hiện mô hình nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội; Các xã còn lại, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung triển khai các dự án thành phần, các nội dung trong đề án để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Nguồn :