M
08:52 | 19/05/2019

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

Tư tưởng của Bác mãi soi sáng con đường chúng ta đi

(LĐTĐ) 19/5 năm nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 129 Ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2019), đồng thời kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019). 50 năm đã đi qua song bản Di chúc của Người mãi vẹn nguyên giá trị, là Kim Chỉ Nam trong hành động để Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiếp tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

tu tuong cua bac mai soi sang con duong chung ta di 55 năm, người Rạng Đông vẫn khắc sâu những lời Bác dạy

Trong Di chúc của Người, trước hết nói về Đảng, Bác Hồ viết: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

tu tuong cua bac mai soi sang con duong chung ta di
Di chúc của Bác Hồ mãi vẹn nguyên giá trị. (Ảnh tư liệu)

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Thực hiện Di chúc của Người, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII xác định chiến lược phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng Đảng thời gian tới là: “Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Suốt thời gian qua, để Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng với trọng trách lãnh đạo đất nước vượt qua phong ba bão tố để phát triển, Đảng luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết. Đoàn kết trong các cấp ủy Đảng, trong từng nội bộ cơ quan.

Từ Ban Chấp hành Trung ương, đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ các cấp luôn thấm nhuần tư tưởng của Bác về đoàn kết. Đặc biệt, muốn đoàn kết phải thực hiện Quy chế dân chủ, nhất là dân chủ trong Đảng. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Đảng thời gian qua đã tăng thêm sự đoàn kết trong Đảng, góp phần làm cho các cấp Đảng từ Trung ương đến địa phương, từng cơ quan, đơn vị trở nên vững mạnh hơn, góp phần vào việc lãnh đạo toàn diện đạt kết quả cao hơn.

Cùng với củng cố đoàn kết, Đảng cũng đề cao nội dung phê và tự phê. Các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4 khóa XI và khóa XII của Đảng đều đề cập đến nhóm giải pháp hàng đầu, trong đó có tự phê bình và phê bình. Do đó, đề cao vai trò, vị trí nêu gương trong phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Trung ương là việc làm quan trọng, cấp thiết hiện nay.

Với tinh thần chống để xây, thời gian qua Đảng ta đã đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với công cuộc chống tham nhũng quyết liệt. Chỉ trong thời gian ngắn đã có không ít lãnh đạo cấp cao phải khai trừ Đảng, kỷ luật, thậm chí truy tố… Đây là minh chứng sống động về thực hiện Di chúc của Người trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cuối cùng trong Di chúc của mình, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thực hiện Di chúc của Người toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã làm cuộc cách mạng đại thắng mùa Xuân năm 1975 thu giang sơn về một mối và từ năm 1986 đến nay đã tiến hành đổi mới tư duy phát triển theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đã hội nhập toàn diện vào cộng đồng thế giới cả về chính trị lẫn kinh tế. Nhờ đó hiện nay không những vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình, mà thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao.

Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, hòa bình, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

H.Lê

Nguồn :