M
11:41 | 27/08/2015

Tự hào giai cấp công nhân

(LĐTĐ) Giai cấp công nhân Việt Nam (GCCN), với tư cách là đội quân tiên phong của Đảng, một trong những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng tổ quốc. 70 năm qua, GCCN luôn làm tròn sứ mệnh đã được Đảng và nhân dân giao phó: Trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cùng nhau xây dựng đất nước thịnh cường. Đóng góp của GCCN là vô cùng lớn lao, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra đối với GCCN ở thì hiện tại.

Đảng vĩ đại vì Đảng có giai cấp Công nhân

Theo thống kê, cho đến trước ngày 19/12/1946,  công nhân ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khoảng 100.000 người, trong đó có 25.000 làm việc tại các xí nghiệp, nhà máy và cơ sở kinh doanh của Pháp và tư bản ngoại quốc. Công nhân ở Nam Bộ đông hơn nhưng đã bị phân tán và chuyển hóa khá phức tạp khi chiến tranh xảy ra. Sự thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 cũng chứng tỏ vai trò lãnh đạo không thể thay thế của giai cấp công nhân Việt Nam thông qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã trao cho giai cấp công nhân Việt Nam vai trò, sứ mệnh lịch sử ấy và GCCN Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đặc biệt là sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, GCCN Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. GCCN Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội và xuất khẩu với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Với số lượng chỉ chiếm 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước, nhưng GCCN Việt Nam đã đóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách nhà nước.

Có thể nói, công nhân đã có những đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, nhưng những gì mang lại cho họ trên cả lĩnh vực đời sống tinh thần và đời sống vật chất là chưa tương xứng. Bên cạnh những nội tại khách quan như sự phát triển của GCCN chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; thiếu nghiêm trọng các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động còn nhiều hạn chế; một bộ phận công nhân chậm thích nghi với cơ chế thị trường, khả năng ngoại ngữ yếu kém, thì vấn đề có tính chất khách quan là địa vị chính trị của GCCN chưa thể hiện đầy đủ. 

Điều bất cập nhất, là giai cấp làm ra đến 60% GDP cho nền kinh tế, nhưng hiện tại đa số công nhân lao động lại có đời sống văn hóa tinh thần nghèo nàn và thu nhập không cao. Đặc biệt, những công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp có đến 90% phải đi thuê nhà bên ngoài với giá khá cao, lại sống trong điều kiện thiếu thốn về tiện nghi. Lương thấp, đại đa số công nhân phải đi làm tăng ca, giờ nghỉ để tái tạo sức lao động đã thấp, thời gian cho hưởng thụ văn hóa cũng không. Cạnh đó, không ít làng công nhân đang đối mặt với thực tế ba không: Không trường, không trạm, không nhà văn hóa...

Để thực hiện sứ mệnh cao cả của GCCN, ngày 28/1/2008, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết 20- NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước đến năm 2020. Thực hiện NQ của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã đi tiên phong trong việc cụ thể hóa chương trình hành động này. Theo đó, Hà Nội là địa phương đầu tiên tiến hành quy hoạch,  triển khai xây dựng nhà ở công nhân gắn với các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đồng thời, tiến hành phát hành các loại báo, trong đó có báo Lao động Thủ đô đến cho công nhân lao động… những việc làm này đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp, mà hiện trên địa bàn Tp chỉ có khu công nghiệp Bắc Thăng Long và khu công nghiệp Phú Nghĩa đã xây dựng nhà cho công nhân với số lượng hạn chế, còn tại các khu công nghiệp khác trên phạm vi thành phố nói chung, cả nước nói riêng đang “trắng” nhà ở công nhân. Để thực hiện việc phủ kín nhà ở công nhân tại các KCN, TP đang tiến hành thí điểm mô hình xã hội hóa nhà ở công nhân theo hình thức, TP tạo quỹ đất sạch và cho cơ chế ưu đãi, nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng lao động cùng tiến hành xây dựng. Nhưng đến nay mô hình vẫn trong giai đoạn khởi đầu…

Trong khi NQ 20 của Ban chấp hành Trung ương chỉ còn 5 năm, trùng với nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ cấp địa phương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tin tưởng và hy vọng những chủ trương, chính sách, biện pháp về xây dựng GCCN sẽ có bước đột phá để GCCN thực sự là đội tiên phong của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hà Lê

Nguồn :