M
15:44 | 25/05/2018

Từ 1/7/2018, thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 đồng/tháng. Theo đó, mức tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cũng sẽ có sự thay đổi về mức đóng tương ứng với mức lương cơ sở mới.

tin nhap 20180525153410 Được chi phí hiệu quả, minh bạch
tin nhap 20180525153410 Tác động của điều chỉnh chính sách BHXH từ 1/1/2018: Phụ thuộc vào doanh nghiệp
tin nhap 20180525153410 Mở rộng diện bao phủ BHXH: Phải để người dân biết quyền lợi

Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở mới sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng.

Theo đó, số tiền đóng BHXH, BHYT sẽ thay đổi như sau: Số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 đồng x 4,5% = 62.550 đồng/tháng.

tin nhap 20180525153410
Mức đóng BHXH, BHYT sẽ thay đổi theo mức lương cơ sở mới từ 1/7/2018

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4,5%.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 đồng x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 đồng x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Theo BHXH Việt Nam, việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ được gia tăng theo. Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) sẽ điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng.

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dich vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

B.D

Nguồn :