M
16:25 | 10/10/2019

Huyện Thường Tín:

Tiếp tục thực hiện 6 mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Báo cáo kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử của thành phố 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Thường Tín, Phòng Văn hóa Thể thao huyện Thường Tín cho biết, sẽ tiếp tục 6 mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử trên toàn huyện.  

tiep tuc thuc hien 6 mo hinh tuyen truyen quy tac ung xu Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong tuyên truyền vận động người dân
tiep tuc thuc hien 6 mo hinh tuyen truyen quy tac ung xu Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của thành phố, huyện Thường Tín chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 6 mô hình tuyên truyền, trong đó có 3 mô hình điểm là Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình xây dựng trường học thân thiện nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Mô hình thôn, tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, gắn nội dung thực hiện Quy tắc ứng xử lồng ghép trong kế hoạch nhiệm vụ công tác năm của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Trong đó, 3 mô hình điểm tại xã Minh Cường, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi A và các thôn thuộc xã Hồng Vân đã đạt được những kết quả khả quan.

tiep tuc thuc hien 6 mo hinh tuyen truyen quy tac ung xu
Mô hình xây dựng trường học thân thiện nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp là một trong 3 mô hình điểm của huyện (ảnh minh họa: Bảo Thoa)

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quán triệt, phổ biến việc triển khai 2 bộ quy tắc ứng đến tất cả ban, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư, tổ trưởng các tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân...

Khi nắm rõ chủ trương, lực lượng này là nòng cốt phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, vận động gia đình và người thân nghiêm túc thực hiện; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy tắc ứng xử nơi công cộng thông qua các cuộc hội họp, sinh hoạt tại thôn, Tổ dân phố, các hội, đoàn thể…; đồng thời kết hợp tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử huyện, trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở… Hầu hết nhân dân trên địa bàn bước đầu được tiếp cận các qui tắc ứng xử nơi công cộng.

Ngoài 3 mô hình điểm, Phòng Văn hóa và Thông tin còn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tuyên truyền các mô hình còn lại đạt được kết quả bước đầu được sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Trong phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, huyện tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của 2 bộ quy tắc ứng xử trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tiếp tục thực hiện 6 mô hình tuyên truyền. Trọng tâm là 03 mô hình điểm, đánh giá kết quả, nếu hiệu quả, triển khai nhân rộng mô hình trên toàn huyện.

Bảo Thoa

Nguồn :