M
14:31 | 30/10/2018

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội trong 9 tháng năm 2018 là tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức (CBCCVCLĐ) và tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước.

tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh Nhiều chuyển biến tích cực
tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh Thị xã Sơn Tây chú trọng thực hiện cải cách hành chính
tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ

9 tháng đầu năm 2018, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Thông qua thi đua nhằm động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị…

Hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, đội ngũ CBCCVCLĐ đã tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố chỉ đạo, điều hành việc xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố.

tich cuc tham gia cong tac cai cach hanh chinh
Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại bộ phận "Một cửa" tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ảnh minh họa. Nguồn Hanoimoi

Đặc biệt, đội ngũ CBCCVCLĐ Thành phố đã tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của Thành phố, tham mưu giúp lãnh đạo Thành phố tập trung rà soát tất cả các thủ tục hành chính của các sở ban ngành để cắt giảm, phối hợp liên thông các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Qua đó, thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm 30%, lĩnh vực đầu tư giảm 40-60%, trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai giảm 30-50%; tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt trên 70%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 98,04%.

Tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm chi ngân sách, giảm biên chế. Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVC có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực.

Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của Thành phố đạt nhiều kết quả, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT xếp thứ 2/63, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 13/63, cao nhất từ trước tới nay.

Ông Đặng Văn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, từ nay đến cuối năm 2018, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong đó có việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của Thủ đô.

“Chúng tôi sẽ chỉ đạo các CĐCS tiếp tục vận động 100% CBCCVCLĐ thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”; Tiếp tục thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”; tích cực tham gia cải cách hành chính; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”- Ông Đặng Văn Hải nói.

Phạm Diệp

Nguồn :