M

Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2018

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2018.