M
15:47 | 08/02/2019

Công đoàn Ngành Y tế Thủ đô:

Thiết thực, hiệu quả từ phong trào đặc thù ngành nghề

(LĐTĐ) Trong những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, ngành Y tế Thủ đô tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là tập trung vào những phong trào mang tính đặc thù ngành nghề với các tiêu chí thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

thiet thuc hieu qua tu phong trao dac thu nganh nghe Yêu cầu đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động dịp Tết Nguyên đán
thiet thuc hieu qua tu phong trao dac thu nganh nghe Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Hướng về cơ sở, chăm lo tốt cho người lao động
thiet thuc hieu qua tu phong trao dac thu nganh nghe Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Biểu dương 110 nữ cán bộ tiêu biểu

Trong đó, ngành Y tế Thủ đô tập trung nâng cao tinh thần, thái độ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, tạo sự hài lòng của nhân dân và người bệnh, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

thiet thuc hieu qua tu phong trao dac thu nganh nghe
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội thường xuyên tổ chức các hội thi nhằm nâng cao trình độ nhận thức trong giao tiếp cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Y tế phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Trọng tâm là phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”.

Ngay sau khi triển khai, phát động, phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của đông đảo đoàn viên CNVCLĐ trong toàn ngành, từ đó đã tạo ra được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên CNVCLĐ trong toàn ngành Y tế Thủ đô, nhất là trong thời điểm ngành Y tế đang đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử 12 điều Y đức của người thầy thuốc, góp phần xây dựng ngành Y tế Thủ đô ngày càng lớn mạnh vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Phong trào đã tập trung vào các tiêu chí giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế với người bệnh, lấy sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu phấn đấu. Sau 4 năm triển khai phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”, nhiều tấm gương y đức tiêu biểu đã xuất hiện, họ là những nhà quản lý, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên,… trên tất cả các lĩnh vực chuyên môn công tác của ngành.

Cũng qua thực tế khảo sát, đánh giá hài lòng người bệnh của Bộ Y tế tại các bệnh viện thuộc ngành Y tế Hà Nội, kết quả đã có trên 90% người bệnh, người nhà người bệnh hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. Điều đó khẳng định hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa của phong trào thi đua đã thực sự làm thay đổi phong cách, thái độ trong giao tiếp, ứng xử phục vụ người bệnh của người thầy thuốc ngành Y tế Thủ đô.

Trong thời gian tới, để nâng cao tinh thần thái độ và chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, đồng thời triển khai Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về “Xây dựng kỷ cương hành chính”, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt là những phong trào mang tính đặc thù ngành nghề như “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”, “Giao tiếp ứng xử”… gắn với triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử, góp phần quan trọng, tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Minh Khuê

Nguồn :