M
17:24 | 04/12/2017

Tập trung trí tuệ để đáp ứng mong đợi của nhân dân Thủ đô

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV (4/12), Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

tap trung tri tue de dap ung mong doi cua nhan dan thu do Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật
tap trung tri tue de dap ung mong doi cua nhan dan thu do Ra mắt bộ sách Bách khoa thư Hà Nội giai đoạn 2

Theo Chủ tịch HĐND TP, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công chức của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn TP, năm 2017 được TP Hà Nội chọn là “Năm kỷ cương hành chính”. Với quyết tâm cao ngay từ đầu năm, các ngành, các cấp TP đã nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

tap trung tri tue de dap ung mong doi cua nhan dan thu do
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV.

Nhìn lại năm 2017, Chủ tịch HĐND TP nhận định: HĐND Thành phố và HĐND các cấp đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và đã có một năm hoạt động sôi nổi, tích cực và đều khắp, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục.

Tại Kỳ họp này trên tinh thần đánh giá toàn diện, khách quan, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém để có những giải pháp khắc phục tồn tại, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của năm 2018, Chủ tịch HĐND TP cho biết, HĐND TP cũng xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 5 nghị quyết thường kỳ, 4 báo cáo và 11 nghị quyết chuyên đề và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Tiếp tục tinh thần nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ để thống nhất nội dung, chuẩn bị từ sớm, nghiêm túc và đúng quy định của Luật.

Đồng thời, HĐND TP tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND TP và các cơ quan liên quan. Tại kỳ họp này, với quyết tâm sẽ theo đến tận cùng vấn đề, đồng thời thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017” HĐND TP sẽ tiếp tục dành 01 ngày để tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2,3,4 HĐND; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố năm 2016 và kết luận phiên giải trình năm 2017 và kiến nghị của cử tri.

“Phiên chất vấn này là dịp để đánh giá hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền các cấp và hiệu quả của Nghị quyết HĐND với quá trình phát triển của TP thông qua những chuyển biến trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, qua thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố và các cơ quan liên quan từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhằm đưa Nghị quyết HĐND Thành phố vào cuộc sống” - Chủ tịch HĐND TP cho biết.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét nghiêm túc, trách nhiệm, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

Nguồn :