M
14:18 | 16/06/2017

​Tập trung thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế Thủ đô giữ vững đà tăng trưởng và phát triển ổn định. Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,5-9,0%, đòi hỏi các ngành, địa phương cần phát huy kết quả đạt được, triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp đề ra từ đầu năm.

tap trung thuc hien cac giai phap de dat muc tieu tang truong Thủ tướng chỉ đạo các biện pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế 6,7%
tap trung thuc hien cac giai phap de dat muc tieu tang truong Kiểm soát tăng trưởng tín dụng ở mức 18%
tap trung thuc hien cac giai phap de dat muc tieu tang truong Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD năm 2017
tap trung thuc hien cac giai phap de dat muc tieu tang truong ​Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2017

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) trong 6 tháng đầu năm 2017 ước tăng 7,37% (cùng kỳ năm trước tăng 7,34%); Chỉ tiêu xuất khẩu vượt kế hoạch và cao hơn nhiều năm gần đây với kim ngạch ước đạt 5.789 triệu USD, tăng 12,1% (kế hoạch là tăng 4-5%; cùng kỳ các năm 2015 giảm 1,2%, năm 2016 tăng 0,1%). Ước bình quân 6 tháng, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 3,8-3,86% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 102.490 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Thành phố đã thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Kết quả, vốn đăng ký ngoài ngân sách nhà nước ước đạt 190.922 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2016.

tap trung thuc hien cac giai phap de dat muc tieu tang truong
Chú tâm đến chất lượng tăng trưởng luôn là mục tiêu quan trọng mà Thành phố đề ra. Ảnh minh họa

UBND TP đánh giá, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến sự thành công của Kế hoạch KT-XH 5 năm 2016-2020. Để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,5-9,0%, 6 tháng cuối năm phải tăng trên 9,5%. Đây là nhiệm vụ khó khăn, vì vậy, các ngành, địa phương cần phát huy kết quả đạt được, triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp đề ra từ đầu năm.

Cụ thể, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017”, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý. Thực hiện các giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận được vốn các Ngân hàng thương mại với lãi suất hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mục tiêu an sinh xã hội.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công; tập trung xây dựng, mở rộng và nâng cấp các cơ sở dữ liệu phát triển Chính phủ điện tử; phấn đấu đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, khẩn trương thanh quyết toán các công trình đã xong, kể cả các dự án BT; hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, bảo đảm tiến độ thi công công trình. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt. Tiếp tục thu hút và giải ngân đầu tư trong nước và các dự án ODA, FDI. Quan tâm chỉ đạo đầu tư các công trình bức xúc dân sinh như xử lý rác, cấp nước mùa hè, thoát nước mùa mưa...

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là thủ tục hành chính, dịch vụ công, lãi suất vốn vay, thủ tục hoàn thuế; giải quyết triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp; thúc đẩy dòng vốn đầu tư phát triển;... Thu hút đầu tư phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp; đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất sinh hoạt và kinh doanh; thực hiện tốt Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, du lịch, kích cầu tiêu dùng.

Đồng thời, các cấp, các ngành chủ động tổ chức tốt công tác tuyên truyền, bám sát những vấn đề trọng tâm để thông tin chính xác, kịp thời về các cơ chế, chính sách, sự điều hành của Thành phố, của cấp mình, đơn vị mình; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý dứt điểm những nội dung báo chí phản ánh; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trao đổi, tiếp nhận thông tin và kịp thời phản hồi về các cơ chế, chính sách, nhất là những cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp góp phần tạo đồng thuận và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017.

Nguồn :