M
08:20 | 14/10/2017

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2017

Sáng 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ mười (khoá XVI). Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải và các đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

tap trung hoan thanh cac nhiem vu cua nam 2017 Hà Nội: Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị
tap trung hoan thanh cac nhiem vu cua nam 2017 Năng lực cạnh tranh của Việt Nam cải thiện và tăng hạng đáng kể
tap trung hoan thanh cac nhiem vu cua nam 2017 Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy và khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”.

Tại hội nghị, 11 ý kiến đại biểu tham luận đã nhấn mạnh đến những nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng năm 2017.

tap trung hoan thanh cac nhiem vu cua nam 2017
Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng yêu cầu để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, trước hết các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết vượt qua thách thức gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời tổ chức quyết liệt các giải pháp với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt và có kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 theo quy định mới của Thành ủy, bảo đảm thực chất, gắn với việc khắc phục khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo chất lượng, số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, kích thích tiêu dùng; kiểm soát chặt chẽ tình hình giá cả, thị trường nhất là trong dịp cuối năm chuẩn bị Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là các dự án giao thông; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách.

Nguồn :