M
11:42 | 24/04/2018

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động

Nhân dịp Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018 - 2023), TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐTP Hà Nội đã có bài viết khái quát về những thành quả đạt được của Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2013- 2018 và những phương hướng, nhiệm vụ, đặc biệt là các khâu đột phá trong hoạt động của Công đoàn Thủ đô để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình trong nhiệm kỳ 2018- 2023, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. LĐTĐ xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến.

tao su chuyen bien manh me trong nhan thuc va hanh dong Hình ảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI
tao su chuyen bien manh me trong nhan thuc va hanh dong Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển
tao su chuyen bien manh me trong nhan thuc va hanh dong Sôi nổi thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018 - 2023) diễn ra vào thời điểm kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập sâu rộng quốc tế. Đặc biệt Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định tư do thế hệ mới đã và đang được ký kết; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0) đang hiện hữu.

tao su chuyen bien manh me trong nhan thuc va hanh dong
Đ/c Nguyễn Thị Tuyến

Các sự kiện trên đặt ra nhiều thách thức song cũng mở ra rất nhiều cơ hội cho tổ chức công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô. Chính vì vậy Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI với tinh thần “ Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, có nhiệm vụ tạo một sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn Thủ đô; đổi mới phương thức và hoạt động của các cấp công đoàn nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô ngày càng lớn mạnh, CNLĐ tự tin bước vào thời kỳ hội nhập, đổi mới, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn thành phố và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2018), đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội có trách nhiệm lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khoá XVI với những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Các đồng chí trong Ban Chấp hành cũng là những người dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ. Ban Chấp hành phải nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI cũng sẽ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn phát huy tinh thần dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng tổ chức công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Đại hội coi trọng chất lượng không phô trương hình thức, bảo đảm trang trọng tiết kiệm.

Với tinh thần trách nhiệm vì tổ chức công đoàn, vì đoàn viên, CNVCLĐ, tại Đại hội mỗi đại biểu sẽ phát huy cao nhất trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo cùng nhau thảo luận thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, quyết định chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố Hà Nội, các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và tình hình thực tế của Thủ đô Hà Nội. Đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ; Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Người lao động (NLĐ) có cơ hội thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, nhưng cũng đặt ra những thách thức trong việc tạo việc làm bền vững; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

tao su chuyen bien manh me trong nhan thuc va hanh dong
Đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động của Thủ đô nghìn năm văn hiến nguyện mang hết trí tuệ, tài năng và tính sáng tạo để cùng xây dựng Thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh, xanh- sạch.

Tổ chức công đoàn có nguy cơ giảm sút số lượng đoàn viên, nhất là đoàn viên khu vực doanh nghiệp nhà nước. Nguồn lực tài chính cũng sẽ gặp khó khăn. Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ dẫn đến sự cạnh tranh của các tổ chức khác cùng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ tại cơ sở…Tổ chức công đoàn tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng trong điều kiện hội nhập còn nhiều lúng túng, nhất là phương thức và điều kiện hoạt động. Cán bộ CĐCS đều kiêm nhiệm và luôn biến động, một bộ phận thiếu kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, Thủ đô Hà Nội với vị trí đầu tàu, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học và ngoại giao của cả nước; là một trong những địa phương có đông CNVCLĐ, để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và để đến năm 2025 Hà Nội hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp CNH - HĐH, hoạt động của hệ thống Công đoàn Thủ đô phải có những mục tiêu, phương châm hành động và giải pháp hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tiễn. Trong đó tổ chức Công đoàn Thủ đô quyết tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên NLĐ. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện kỷ luật lao động xây dựng tác phong công nghiệp cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức lao động Thủ đô phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế…

Trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng đặt ra các nhóm chỉ tiêu và 9 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn các cấp. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn phải đồng bộ hóa tất cả các khâu từ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức vận động, thuyết phục quần chúng, đến năng lực đàm phán thương lượng, năng lực tổ chức điều hành công việc. Một đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi và tâm huyết, sẽ là yếu tố tiên quyết để tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò xứng đáng là đại diện tin cậy của đông đảo CNLĐ, đoàn viên công đoàn, nhất là vào thời điểm này.

Cùng với đó, công đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ cũng như phát động hiệu quả các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, giúp CNLĐ bắt kịp xu thế phát triển hội nhập cũng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới. Theo đó, trước tiên các cấp công đoàn cần nhận định một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hoạt động công đoàn, đời sống của NLĐ, trên cơ sở đó làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng NLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của NLĐ. Song song với đó, công đoàn làm tốt việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho NLĐ để NLĐ có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong điều kiện hội nhập. Ngoài việc đào tạo các kỹ năng của công việc hiện tại, cần đào tạo thêm các kiến thức và kỹ năng chuyên môn khác mà thị trường lao động trong tương lai cần tới, nhất là kiến thức về tin học, công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, phần mềm, các bộ cảm ứng kết nối, tư duy lập trình…

Đặc biệt năm 2018, năm tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình vì lợi ích đoàn viên công đoàn, nên ngay sau đại hội các cấp công đoàn Thủ đô sẽ chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ. Đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn, như Chương trình “tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, chương trình phúc lợi đoàn viên, triển khai hiệu quả các thoả thuận hợp tác đã ký kết với các đối tác, chủ động tìm kiếm đối tác dịch vụ mới với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”... Tổ chức công đoàn Thủ đô cũng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên và NLĐ. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong đó chú trọng đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động NLĐ, thực hiện mục tiêu không để trống đối tượng tập hợp, vận động của tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn cũng cần tập trung thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn phù hợp với chỉ đạo của thành phố, đảm bảo tinh gọn, hiểu quả, thiết thực, giảm các thủ tục hành chính, nhất là trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, quản lý tài chính, tài sản công đoàn, quản lý đoàn viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, hội thảo và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo.

Với truyền thống lịch sử hào hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hoà bình, chắc chắn Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, lao động và các cấp cấp công đoàn Thủ đô tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

T.S Nguyễn Thị Tuyến

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam,

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội

Nguồn :