M
10:27 | 23/10/2018

Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần: Vì sao tiếp tục tăng?

(LĐTĐ) Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, 9 tháng đầu năm, BHXH các cấp đã giải quyết cho 612.506 người hưởng trợ cấp 1 lần, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó hưởng BHXH 1 lần là 527.142 người, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017.

so nguoi huong bao hiem xa hoi mot lan vi sao tiep tuc tang Số người nhận bảo hiểm xã hội một lần: Vì sao ngày càng tăng?
so nguoi huong bao hiem xa hoi mot lan vi sao tiep tuc tang Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 9/2018, số người tham gia BHXH 9 tháng đầu năm là 14,34 triệu người; trong đó, BHXH bắt buộc 14,1 triệu người (đạt 96,2 % kế hoạch cả năm), BHXH tự nguyện 246 nghìn người (đạt 74,3%); BH thất nghiệp là 12,04 triệu người (đạt 93,5%); BHYT 82,05 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 87,4% dân số (chỉ tiêu bao phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 85,2% dân số).

so nguoi huong bao hiem xa hoi mot lan vi sao tiep tuc tang
Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin tại BHXH Việt Nam.

Trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, 9 tháng đầu năm, số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu (đã bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,4% số người tham gia BHXH. Số lượng sổ BHXH đã bàn giao cho người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc là 13.037.541 sổ (chưa bao gồm lực lượng vũ trang), đạt 99,9% so với tổng số sổ đang tham gia BHXH bắt buộc. Số người tham gia đã được cấp thẻ BHYT là 82,3 triệu người; trong đó, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH là 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH.

Về giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp, đến nay, ngành BHXH đã giải quyết cho 92.029 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 7,2% so với cùng kỳ 2017 (trong đó: Hưu trí là 74.174 người, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2017). Tại thời điểm tháng 9/2018, có gần 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (trong đó 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt, 485.000 người nhận qua tài khoản cá nhân).

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin

9 tháng năm 2018, ngành BHXH tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (mạng máy tính, máy chủ, máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng internet); đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: thu, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Đến nay, đã cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hồ sơ điện tử giao dịch phát sinh trên hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2018 hơn 34,78 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 98,9%. Hệ thống thông tin giám định BHYT trong 9 tháng đầu năm tiếp nhận hồ sơ khám chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán của gần 129,35 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với tổng cộng chi phí đề nghị là 80.970 tỷ đồng; gia tăng lần lượt 4,5% số hồ sơ và 10,3% tổng chi phí đề nghị giám định so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ liên thông dữ liệu bình quân đạt 98%, dữ liệu ra viện đúng ngày bình quân đạt 60,71%.

Bên cạnh đó, BHXH các cấp cũng giải quyết cho 612.506 người hưởng trợ cấp 1 lần, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó: BHXH 1 lần là 527.142 người, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017); giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 7.500.653 lượt người (tăng 13% so với cùng kỳ 2017). Tổ chức chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người (tăng 24,6% so với cùng kỳ 2017); chi trả kinh phí hỗ trợ học nghề cho 20.378 người (giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017).

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người tham gia, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các bộ, ngành liên quan. Cụ thể, ngành BHXH đã phối hợp với thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế, các bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT.

Trong quá trình thanh tra, đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 9/2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra tại 13.640 đơn vị, trong đó: Thanh tra chuyên ngành tại 4.959 đơn vị, thanh tra liên ngành tại 3.123 đơn vị, kiểm tra tại 5.558 đơn vị.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỷ đồng; 39.021 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 43,31 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.127.058 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi nợ là 53,9%). Đoàn kiểm tra đã ban hành 631 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt phải thu là 22,23 tỷ đồng, đến nay đã thu được 4,25 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã đề ra, từ nay đến cuối năm, ngành tiếp tục đẩy mạnh đôn đốc công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; mở rộng mạng lưới đại lý thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu trốn đóng, nợ đóng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT.

Bảo Duy

Nguồn :