M
21:43 | 06/08/2018

Sẽ có quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

se co quy dinh ve tai tro cho cac co so giao duc Quy định sử dụng trang thông tin điện tử ở trường đại học, cao đẳng
se co quy dinh ve tai tro cho cac co so giao duc Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được xếp loại theo 4 mức
se co quy dinh ve tai tro cho cac co so giao duc Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí

Theo đó, Thông tư này quy định về quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện (gọi chung là các khoản tài trợ) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho cơ sở giáo dục và đào tạo; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục và đào tạo.

Tài trợ cho giáo dục quy định tại Thông tư là nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) cho các cơ sở giáo dục.

Các khoản tài trợ đột xuất cho cơ sở giáo dục để khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ cán bộ, nhân viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Trường hợp tài trợ với mục đích trao học bổng, trợ cấp cho người học, thực hiện theo Thông tư số 35/2011/TT-BGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

se co quy dinh ve tai tro cho cac co so giao duc
Sẽ có quy định về tài trợ cho tất cả các cơ sở giáo dục (Ảnh minh họa)

Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; các loại trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp sư phạm; cao đẳng sư phạm; cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Việc quản lý, sử dụng tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí. Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị để bàn giao, lắp đặt hoàn chỉnh cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, theo dự thảo Thông tư, cơ sở giáo dục chỉ vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để trang bị đồ dùng, thiết bị, đồ dùng dạy và học, thiết bị đào tạo và nghiên cứu khoa học, công trình xây dựng, sửa chữa và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục; hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục; hỗ trợ các quỹ khuyến học, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục.

Không tiếp nhận tài trợ để chi trả thù lao giảng dạy, kinh phí thực hiện hoạt động trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng các bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

P.T

Nguồn :