M
22:15 | 10/10/2019

Hà Nội “về đích” sớm trong xây dựng nông thôn mới:

Quyền làm chủ của nhân dân đã được phát huy cao độ

(LĐTĐ) Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố Hà Nội đã có 325/386 xã (chiếm tỷ lệ 84,2%) được công nhận đạt chuẩn, cao hơn rất nhiều so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,8%); bình quân đạt 18,53 tiêu chí/xã, cao vượt trội so với bình quân chung cả nước (15,26 tiêu chí/xã).

quyen lam chu cua nhan dan da duoc phat huy cao do Nỗ lực để ‘về đích’ nông thôn mới đúng hẹn
quyen lam chu cua nhan dan da duoc phat huy cao do Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong tuyên truyền vận động người dân
quyen lam chu cua nhan dan da duoc phat huy cao do Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong 6 kinh nghiệm được thành phố Hà Nội đúc kết, kinh nghiệm đầu tiên được chỉ ra là cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

quyen lam chu cua nhan dan da duoc phat huy cao do
Chương trình đã tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và được nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, 10 năm qua, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức trên 29.936 buổi tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, các cuộc vận động, trong đó có cuộc vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

100% các tổ chức thành viên của Mặt trận đều xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều mô hình hiệu quả, góp phần tạo ra những thay đổi tích cực trong diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động nhân dân tham gia đóng góp 20.414.83 ngày công, hiến 594.836 m2 đất để xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng; đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa; chỉnh trang nhà cửa theo quy hoạch, góp phần tạo thuận lợi trong sản xuất, sinh hoạt, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Một trong những kinh nghiệm quan trọng nữa được thành phố Hà Nội chỉ ra là các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân.

Theo đó, nhân dân được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch những công việc trực tiếp liên quan đến lợi ích của cộng đồng và người dân; phát huy vai trò trong giám sát, kiểm tra đối với việc thực hiện các dự án dân sinh trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục vận động nhân dân tích cực thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức các hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, công tác thanh tra nhân dân, động viên nhân dân hăng hái tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức giám sát 24.390 buổi về xây dựng nông thôn mới với 18.710 nội dung; phản biện xã hội về nông thôn mới 1.534 buổi với 343 mô hình nông thôn mới. Thông qua đó, đã góp phần tích cực xây dựng các cơ sở Đảng, chính quyền, cơ quan trong sạch, vững mạnh, tạo nên mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng gắn bó và có trách nhiệm hơn.

Với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02 Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển nông nghiệp, xây dưng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Thành phố Hà Nội có 3 chỉ tiêu vượt trước 2 năm so với mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới đề ra là: Giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/1ha đất nông nghiệp, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, Hà Nội đã có 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 325 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 84,2% số xã), không còn xã dưới 10 tiêu chí.

B.Duy

Nguồn :