M
09:00 | 30/08/2018

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố:

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(LĐTĐ) Chiều 29/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị  học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và quán triệt các nội dung cơ bản về quy định đánh giá, xếp loại đối với cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội.  

quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 7 ban chap hanh trung uong dang khoa xii Phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 7 ban chap hanh trung uong dang khoa xii Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 7 ban chap hanh trung uong dang khoa xii Hiệu trưởng trường Trung cấp công đoàn Hà Nội được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đến dự hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng, Trưởng phòng Lý luận chính trị- Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.

quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 7 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu tại hội nghị

Cùng dự hội nghị còn có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố; đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Chính Hữu – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố; hội viên hội Cựu chiến binh cơ quan LĐLĐ Thành phố; cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng, UBKT, các ban LĐLĐ Thành phố; cán bộ, công chức, nhân viên Công đoàn Viên chức Thành phố, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các Công đoàn ngành trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 7 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Đồng chí Đào Tiến Dũng quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới các đại biểu

Đồng chí Đào Tiến Dũng đặc biệt tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi của các Nghị quyết nói trên và khẳng định các nghị quyết này đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Không chỉ đi sâu phân tích làm rõ những nội dung cốt lõi của từng Nghị quyết, đồng chí còn đưa ra nhiều bài học thực tiễn sinh động, vận dụng nội dung các Nghị quyết vào tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố Lê Xuân Trường thông qua Quyết định số 702/QĐ-LĐLĐ ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc LĐLĐ Thành phố đồng thời quán triệt các nội dung cơ bản của Quy định này. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi cán, bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung đánh giá, xếp loại hàng tháng để làm căn cứ đánh giá, xếp loại cuối năm. Với những câu hỏi, thắc mắc của đại biểu về những vấn đề liên quan đến nội dung này, Trưởng Ban tổ chức LĐLĐ Thành phố cũng đã trực tiếp giải đáp rõ ràng, chi tiết và cụ thể.

quan triet nghi quyet hoi nghi lan thu 7 ban chap hanh trung uong dang khoa xii
Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố khẳng định, những nội dung được đề cập trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết 26, Nghị quyết 27, Nghị quyết 28 là những nội dung quan trọng, cần thiết đối với mỗi người cán bộ, đảng viên. Vì vậy việc mỗi cá nhân nghiên cứu, học tập và liên hệ vào thực tiễn cơ quan, đơn vị nơi công tác là yêu cầu cấp thiết.

Đồng chí đề nghị, sau buổi học tập quán triệt này, các đồng chí Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc cần tuyên truyền quán triệt sâu rộng đến từng đảng viên để nâng cao nhận thức toàn diện và sâu sắc hơn. Song song với đó, các chi bộ, đảng bộ cũng cần xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Về vấn đề đánh giá, xếp loại cán bộ hàng tháng, đồng chí đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ để thực hiện đúng quy trình, thời hạn, nghiêm túc thực hiện việc đánh giá xếp loại hàng tháng để làm cơ sở đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Phạm Diệp

Nguồn :