M
14:38 | 13/02/2018

Nụ cười của người bệnh, là niềm vui người thầy thuốc

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề "Nụ cười của người bệnh - Niềm vui người thầy thuốc”. Với quyết tâm thực hiện mục tiêu lấy niềm vui, nụ cười của người bệnh là mục tiêu phấn đấu, làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng y bác sĩ, nhân viên y tế trong hoạt động chuyên môn cũng như trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh.

nu cuoi cua nguoi benh la niem vui nguoi thay thuoc Hội thảo về tuyên truyền giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế
nu cuoi cua nguoi benh la niem vui nguoi thay thuoc Công đoàn Y tế Hà Nội: Nửa nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả
nu cuoi cua nguoi benh la niem vui nguoi thay thuoc Khai mạc Hội khỏe CNVCLĐ ngành y tế Thủ đô năm 2015
nu cuoi cua nguoi benh la niem vui nguoi thay thuoc
Ông Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội.

Cùng với nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh ngành y tế Hà Nội rất chú trọng tới công tác xây dựng y đức của thầy thuốc. Quy tắc ứng xử trở thành một trong các tiêu chí thi đua khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đội ngũ nhân viên y tế. Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã chỉ đạo công đoàn cơ sở ngoài việc nâng cao chất lượng chuyên môn thì thường xuyên phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội thi nhằm nâng cao trình độ nhận thức trong giao tiếp cho cán bộ viên chức.

Để quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức ngành Y tế Thủ đô được phổ biến sâu rộng hơn nữa, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế đã phát động nhiều phong trào thi đua, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt năm 2013, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Y tế tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt với khẩu hiệu “Nụ cười của người bệnh - Niềm vui người thầy thuốc”. Mục đích và ý nghĩa của phong trào tựu chung lại là lấy niềm vui, nụ cười của người bệnh là mục tiêu phấn đấu, là tiêu chí đánh giá cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng y bác sĩ, nhân viên y tế Thủ đô trong hoạt động chuyên môn cũng như trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh.

nu cuoi cua nguoi benh la niem vui nguoi thay thuoc
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Huy Toàn đánh giá: “Phong trào thi đua ngay sau khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của đoàn viên CNVCLĐ trong toàn ngành. Phong trào giống như luồng sinh khí tiếp thêm sức mạnh và nghị lực từ đó đã tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên CNVCLĐ. Đặc biệt, phong trào lại được phát động và triển khai mạnh mẽ trong thời điểm ngành y tế đang đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử 12 điều y đức của người thầy thuốc gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân”. Sau 3 năm phát động phong trào, qua kết quả khảo sát của Bộ Y tế, Sở Y tế có tới trên 70% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hài lòng về phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân của cán bộ y tế.

Cũng theo ông Trịnh Huy Toàn, trong giai đoạn 2018-2020, công đoàn ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mở rộng dân chủ; phấn đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển và các đề án công tác trọng tâm của Ngành Y tế Thủ đô; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch hàng năm, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về chất lượng, hiệu quả và quy mô ngành Y tế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Minh Khuê

Nguồn :