M
08:53 | 29/11/2015

Công đoàn Y tế Hà Nội: Nửa nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả

Ngày 26/11, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2013 – 2018); Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội năm 2015.

Khai mạc Hội khỏe CNVCLĐ ngành y tế Thủ đô năm 2015

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội cho biết, trong 3 năm qua, (giai đoạn 2013 - 2015) ngành Y tế Hà Nội không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị máy móc kỹ thuật cao cho các cơ sở y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong lĩnh vực ngoại khoa, ung bướu, tim mạch, ghép tạng, thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế… đã làm thay đổi đáng kể uy tín của ngành, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Đồng chí Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế  Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, ngành cũng gặp không ít khó khăn ảnh hưởng, tác động tới tâm lý của CNVCLĐ. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện dịch mới, dịch đã được khống chế… tăng áp lực cho ngành. Ảnh hưởng của kinh tế thị trường tác động vào các cơ sở y tế, vào các đơn vị kinh doanh khối ngoài nhà nước, đời sống của nhiều CNVCLĐ (đặc biệt đối tượng lao động như Điều dưỡng, Y công) còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn này cũng phần nào tác động tới tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp ứng xử, y đức của nhân viên y tế.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn đó, ngay sau Đại hội Công đoàn ngành khóa XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã xây dựng 05 chương trình hành động, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại phù hợp với tình hình thực tế. Nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ bản hoàn thành được mục tiêu của Đại hội đề ra: Đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên CNVCLĐ được cải thiện, từng bước ổn định, không có tình trạng mất việc làm, ngừng việc, tranh chấp lao động, đình công, lãn công; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện từ đó đã đáp ứng  được nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo người lao động. Các chế độ chính sách có liên quan đến Người lao động được thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch được công khai…

Công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp được đẩy mạnh. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, tập huấn cho đoàn viên CNVCLĐ nâng cao y đức, tinh thần thái độ, kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế ngày càng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia từ đó đã tạo ra đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong CNVCLĐ, hạn chế các tệ nạn xã hội. Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mới, chú trọng phát triển tại các cơ sở y tế khối y tế tư nhân; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ Công đoàn cho các bộ CĐCS.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt là các phong trào thi đua mang đặc thù ngành nghề như: “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui người thầy thuốc”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện Quy tắc ứng xử 12 điều Y đức của người thầy thuốc. Các phong trào này do công đoàn ngành phối hợp với Sở Y tế triển khai phát động.

Thông qua các phong trào đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, là động lực quan trọng làm thay đổi về nhận thức và hành động của đông đảo đoàn viên CNVCLĐ. Công tác thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Quản lý sử dụng tài chính Công đoàn đúng hướng dẫn, quy định. Công tác Nữ công, hoạt động của UBKT cũng được Ban Thường vụ, ban Chấp hành quan tâm lãnh đạo sát sao vì vậy cũng đã thu được những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu do đại hội đề ra…

Nguồn :