M
17:14 | 04/12/2017

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Trong tháng 11/2017, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức nhiều hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực.

nhieu hoat dong y nghia thiet thuc Nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp
nhieu hoat dong y nghia thiet thuc Chú trọng công tác phát triển đoàn viên
nhieu hoat dong y nghia thiet thuc Nâng cao nhận thức chính sách, pháp luật cho đoàn viên và người lao động

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 03 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2013 - 2018; đôn đốc, chỉ đạo các cấp CĐ rà soát, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, xây dựng và đăng ký 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

LĐLĐ tỉnh ban hành Hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội CĐ các cấp; triển khai Chương trình giảm giá vé khi đi tàu cho đoàn viên công đoàn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Tham gia giám sát về thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại 20 doanh nghiệp, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát tại 45 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

nhieu hoat dong y nghia thiet thuc
CĐ Viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ CĐCS (ảnh: http://ldldbacgiang.org.vn)

Các cấp CĐ tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp gắn với tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017); ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); tuyên truyền về các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017, Tuần lễ Cao cấp APEC (tháng 11/2017) tại Đà Nẵng.

Các LĐLĐ huyện, thành phố phối hợp kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017, đến nay có 1.780/2.083 cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 85,5%). LĐLĐ tỉnh chỉ đạo báo cáo tổng kết Chương trình về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2013 - 2017; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục Truyền hình CĐ, chuyên trang trên Báo Bắc Giang tháng 11/2017.

Các cấp CĐ đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2017. LĐLĐ tỉnh tham gia chấm điểm, bình xét thi đua tại Cụm thi đua LĐLĐ 07 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, được Cụm thi đua suy tôn và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 109-NQ/TU ngày 04/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chỉ đạo Công ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 2 CĐCS trực thuộc tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo LĐLĐ TP Bắc Giang, các công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc tổ chức tốt đại hội công đoàn cở sở, xây dựng và triển khai kế hoạch đại hội công đoàn cấp mình. Đến nay, trong tổng số 1.677 CĐCS phải tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, có 1.635 đã tổ chức đại hội, đạt 99,4 % và 42/54 CĐCS tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ, đạt 77,8%.

Trong tháng, toàn tỉnh đã thành lập được 19 CĐCS và kết nạp 6.583 đoàn viên công đoàn, giải thể 8 CĐCS và giảm 2868 đoàn viên. Các LĐLĐ huyện, thành phố và các CĐCS tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2017, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động CĐ, tổ chức bình xét, đánh giá, chẩm điểm xếp loại chất lượng hoạt động CĐ năm 2017. LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch, tiến hành kiểm tra, chấm điểm, phân loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2017 tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các CĐCS trực thuộc.

Các cấp CĐ tiếp tục đôn đốc thu, nộp kinh phí, đoàn phí CĐ năm 2017; xây dựng báo cáo dự toán thu, chi tài chính CĐ năm 2018. LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tài chính CĐ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu, chi tài chính công đoàn năm 2017 đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt. Tổ chức hội nghị tập huấn tài chính CĐ, triển khai thực hiện việc thu kinh phí công đoàn qua tài khoản tập trung của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 80 chủ tịch; phó chủ tịch; kế toán của các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS.

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại tại 2 CĐCS trực thuộc CĐ Viên chức tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp CĐ tham gia giải quyết 2 đơn kiến nghị của CNVCLĐ; báo cáo kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra CĐ các cấp năm 2017, xây dựng chương trình công tác kiểm tra năm 2018. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp CĐ Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học cho 4 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phối hợp với CĐ Viên chức tỉnh, CĐ ngành Y tế tổ chức thành công Chương trình sân chơi văn hóa“Giờ thứ 9” với hơn 300 công chức, viên chức, người lao động tham dự.

Nguồn :