M
09:26 | 07/11/2017

Sau 1 năm thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội

Nhiều chuyển biến tích cực

(LĐTĐ) Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức” đã cơ bản hoàn thành.

nhieu chuyen bien tich cuc 63668 Hà Nội: Điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính
nhieu chuyen bien tich cuc 63668 Điểm sáng về cải cách hành chính

Để đẩy mạnh CCHC, TP Hà Nội tích cực triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử. Năm 2017 là năm TP Hà Nội có đột phá căn bản về ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm triển khai ứng dụng CNTT theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống.

nhieu chuyen bien tich cuc 63668
Ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: NC

Hiện nay, TP đang xúc tiến hợp tác với các tổ chức công nghệ lớn để đẩy nhanh việc xây dựng Chính quyền điện tử và TP thông minh. Như trong lĩnh vực giao thông, TP Hà Nội đang thực hiện thí điểm ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động trên tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo với 17 điểm đỗ, sức chứa 248 xe và dự kiến triển khai rộng trên một số tuyến phố khác. TP cũng đang chuẩn bị xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành, xây dựng và triển khai hệ thống giao thông thông minh, du lịch thông minh và các ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực khác.

Cùng với đó, TP cũng đã hoàn thành xây dựng, đưa lên Cổng Giao tiếp điện tử TP thông tin về hệ thống quan trắc môi trường không khí tại 10 điểm, hệ thống quan trắc chất lượng nước Hồ Tây, hệ thống quan trắc lượng mưa và bản đồ úng ngập; tổ chức thí điểm số hóa dữ liệu hộ tịch; số hóa hồ sơ khám sức khỏe của công dân… Việc hiện đại hóa nền hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin của TP Hà Nội đã đem lại hiệu quả thiết thực, là công cụ quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước và phục vụ nhu cầu giải quyết công việc với các nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Về cải cách thể chế, chỉ trong 9 tháng năm 2017, HĐND TP Hà Nội đã ban hành 12 Nghị quyết, UBND TP ban hành 29 Quyết định quy phạm pháp luật. Các văn bản đều bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phát huy vai trò là công cụ quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, TP cũng đã phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, rà soát tổng thể, xác định những nội dung quy định trong Luật Thủ đô và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương khi triển khai vào thực tiễn chưa phù hợp để đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung và tiếp tục đề xuất với Trung ương cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ phát triển Thủ đô”.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU cũng đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động nhằm mục tiêu phấn đấu Hà Nội là địa phương tiên phong đi đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo sự đột phá về thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Chỉ riêng trong 9 tháng, TP Hà Nội đã ban hành 22 quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC).

Trong đó TP thực hiện ủy quyền cho một số sở, ban, ngành thực hiện giải quyết TTHC ở các lĩnh vực: Quản lý khu công nghiệp và chế xuất, công thương, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa và thể thao. Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc TP là 1.856. Việc giải quyết TTHC luôn bảo đảm đúng quy định và tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt 97,33%.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 08-CTr/TU, TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tiếp tục xác định đây là khâu đột phá trong CCHC; đề ra các giải pháp đồng bộ, cụ thể để triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nguyễn Công

Nguồn :