M
12:26 | 09/04/2019

Tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông

Người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi được hỗ trợ 100% giá vé

(LĐTĐ) Trên cơ sở kết quả thào luận của đại biểu HĐND Thành phố,  báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP, 94 /94 đại biểu dự Kỳ họp thứ 8 HĐND TP khoá XV (đạt 100%) thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ giá vé đối vói người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

nguoi co cong nguoi khuyet tat tre em duoi 6 tuoi duoc ho tro 100 gia ve Xem xét quy định về mức hỗ trợ giá vé tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông
nguoi co cong nguoi khuyet tat tre em duoi 6 tuoi duoc ho tro 100 gia ve Tiếp xúc cử tri phường Mỹ Đình 1 sau kỳ họp thứ
nguoi co cong nguoi khuyet tat tre em duoi 6 tuoi duoc ho tro 100 gia ve
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trình bày tờ trình về việc ban hành mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, dự kiến vận tải hành khách công cộng tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ được đưa vào sử dụng trong quý 2/2019. Ông Viện cũng nêu các mức dự kiến hỗ trợ giá vé đối với các đối tượng tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt nhanh đã được quy định tại Nghị quyết số 03/2013/NQ- HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND TP về ưu tiên phát triển hệ thống dịch vụ vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Căn cứ quy định của Luật, thực hiện phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban Kinh tể - Ngân sách đã phổi họp với các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 29/3/2019 của UBND Thành phố và dự thảo Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông.

Theo Ban Kinh tể - Ngân sách, việc khuyến khích người dân thường xuyên sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố là chính sách nhất quán của Thành phố Hà Nội. Vì vậy, việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ giá vé từ ngân sách Thành phố đối với hành khách sử dụng dịch vụ vận tải trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông là cần thiết và phù họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung UBND Thành phố trình quy định áp dụng mức chi hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông tương tự như mức chi hỗ trợ đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe buýt nhanh (BRT) đã được quy đinh tại Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND Thành phố.

nguoi co cong nguoi khuyet tat tre em duoi 6 tuoi duoc ho tro 100 gia ve
Toàn cảnh kỳ họp

Đồng thời, để góp phần cho người dân nhận thức được tính ưu việt của loại hình phương tiện vận tải hành khách khối lượng lớn mới đi vào hoạt động này, việc hỗ ừợ 100% giá vé cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thương mại là phù hợp.

Theo ước tính của UBND Thành phố, dự kiến kinh phí ngân sách Thành phố sử dụng để hỗ trợ giá vé hàng năm theo chính sách này khoảng 14.460 triệu đồng là phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Thành phố. Nguồn kinh phí ngân sách Thành phố để thực hiện chính sách này năm 2019 đã được bố trí trong dự toán năm 2019 được HĐND Thành phố thông qua.

Trên cơ sở kết quả thào luận của đại biểu HĐND Thành phố, và quá trình thẩm tra của Ban Kinh kế ngân sách HĐND Thành phố, Kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khoá XV quyết định thống nhất thông qua Nghị quyết với mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông, cụ thể như sau:

Hỗ trợ 100% giá vé sử dụng cho các đối tượng: người có công, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi

Hỗ trợ 50% giá vé tháng đôi với' các đôi tượng: học sinh, sinh viên, người lao động các khu công nghiệp, người cao tuối.

Hỗ trợ 30% giá vé tháng cho ười lao động tại các văn phòng công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể.

Hỗ trợ 100% giá vẻ cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách trong 15 ngày đầu kể từ khi tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh- Hà Đông bắt đầu khai thác vận hành thưong mại.

Về tổ chức thực hiện giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện các quy định của Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biêu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Trần Vũ

Nguồn :