M
11:41 | 06/12/2018

Thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp

(LĐTĐ) LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 02/CTPH/LĐLĐ-CT giữa LĐLĐ và Cục Thuế Hà Nội, trong 6 tháng cuối năm 2017 và năm 2018, hầu hết các LĐLĐ và Chi cục thuế quận, huyện thị xã đều thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền theo nội dung đã ký kết qua đó  giúp cho các doanh nghiệp nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về Luật thuế, Luật công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ.

nang cao nhan thuc cua doanh nghiep Đôn đốc thực hiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Vietinbank
nang cao nhan thuc cua doanh nghiep Thu kinh phí công đoàn ngày càng hiệu quả
nang cao nhan thuc cua doanh nghiep Thúc đẩy hiệu quả công tác thu kinh phí công đoàn

Công tác tuyên truyền đã được hai cơ quan phối hợp toàn diện và bài bản. Phía LĐLĐ Thành phố đã hệ thống, lựa chọn những nội dung cơ bản của Luật công đoàn và Nghị định 191/NĐ-CP để biên soạn tài liệu sử dụng thống nhất trong hệ thống công đoàn, cung cấp để Cục Thuế tuyên truyền, cụ thể là quy định về đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng kinh phí công đoàn và trách nhiệm chăm lo của công đoàn cấp trên cơ sở đối với người lao động của doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

nang cao nhan thuc cua doanh nghiep
Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền và thúc đẩy hiệu quả thu kinh phí công đoàn, nhiều đơn vị đã được LĐLĐ Thành phố khen thưởng.

Kết quả đã tuyên truyền cho gần 16.000 lượt doanh nghiệp, tăng 9.2% so với năm trước. Gần 900 lượt doanh nghiệp đã có phản hồi, điện thoại trực tiếp về LĐLĐ thành phố Hà Nội để được hướng dẫn đóng kinh phí công đoàn và thành lập CĐCS.

Cùng đó, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền Luật thuế và Luật công đoàn đến các chủ doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức như: Qua các buổi tập huấn các văn bản, chính sách mới; qua hệ thống thư điện tử của cơ quan thuế; qua bộ phận một cửa khi doanh nghiệp đến làm hồ sơ thành lập mới; qua các cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; qua báo, tạp chí chuyên ngành của hai cơ quan.

LĐLĐ các quận, huyện, thị xã đã chủ động đề nghị với cơ quan thuế cùng cấp dành thời gian cho Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã trực tiếp tuyên truyền Luật công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP và các văn bản của Tổng Liên đoàn quy định về tài chính công đoàn tại các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của cơ quan thuế.

Qua đó, LĐLĐ và Chi cục thuế quận, huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức thành công 63 lớp tập huấn và hội nghị đối thoại, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật thuế, Luật công đoàn cho hơn 18.000 doanh nghiệp trên địa bàn, tăng 7.2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong năm 2018- năm đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai thu tập trung kinh phí công đoàn qua một tài khoản Công đoàn Việt Nam mở tại ngân hàng Vietinbank, LĐLĐ Thành phố đã đề nghị Cục thuế Hà Nội chỉ đạo các phòng, đội thanh tra qua các cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, bên cạnh tuyên truyền Luật công đoàn và Nghị định 191/NĐ-CP cũng đồng thời tuyên truyền hình thức đóng kinh phí công đoàn về một tài khoản tới hàng trăm doanh nghiệp.

Qua đó, không chỉ giúp doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn hơn về trách nhiệm và quyền lợi khi trích đóng kinh phí công đoàn và thực hiện nghiêm túc các quy định về đóng kinh phí công đoàn mà còn hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp những phương thức mới để đóng kinh phí công đoàn.

Theo đánh giá của LĐLĐ và Cục Thuế Thành phố, một số các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện phối hợp tuyên truyền tốt như LĐLĐ và Chi cục thuế các quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm, huyện Ba Vì.

Trong đó, năm 2018 Chi cục thuế quận Hà Đông tổ chức 07 buổi tập huấn chính sách và đối thoại với trên 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn lồng ghép tuyên truyền pháp luật về trích nộp kinh phí công đoàn, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến Luật Công đoàn, hướng dẫn về chính sách liên quan cho chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động biết để thực hiện.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã ban hành tài liệu “Những điều doanh nghiệp cần biết về Kinh phí công đoàn”, phối hợp với Chi cục thuế quận gửi tới 100% doanh nghiệp trên địa bàn quận. Chi cục thuế và LĐLĐ huyện Ba Vì, qua các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, các buổi tập huấn luật thuế đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến Luật Công đoàn và các văn bản có liên quan. Số người lao động được tuyên truyền về luật thuế, luật công đoàn: 1.389 người…

Đánh giá hiệu quả việc thực hiện chương trình phối hợp, nhất là phối hợp trong công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho rằng: Nhận thức của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn có chuyển biến, hiểu rõ thêm về các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn và thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để công tác thực hiện chính sách Thuế và thu kinh phí công đoàn cơ quan, đơn vị, đặc biệt khu vực ngoài nhà nước ngày càng đạt hiệu quả.

Trong thời gian tới, tổ chức công đoàn và ngành thuế các cấp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và pháp luật Công đoàn. Trong đó, LĐLĐ Thành phố và Cục thuế Hà Nội sẽ chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã tuyên truyền tới các tổ chức chi trả thu nhập về chế độ chính sách liên quan đến Luật Thuế, kết hợp lồng ghép tuyên truyền Luật Công đoàn, Nghị định 191/CP của Chính phủ về Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn và văn bản có liên quan đến công tác trích nộp kinh phí công đoàn.

Hai đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng sử dụng thư điện thử, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung giải pháp công khai tên các đơn vị nợ thuế, nợ BHXH và nợ kinh phí công đoàn để đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp trong việc chấp hành các chính sách của nhà nước đồng thời đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các doanh nghiệp thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí công đoàn.

Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã sẽ phối hợp với LĐLĐ cùng cấp tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các tổ chức chi trả thu nhập do mình quản lý về các chế độ chính sách liên quan đến Thuế, kết hợp tuyên truyền Luật Công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn và văn bản có liên quan đến công tác trích nộp kinh phí công đoàn.

Hai bên sẽ đổi mới hình thức tuyên truyền, trao đổi chính sách thuế cũng như chính sách liên quan tới Luật công đoàn, Nghị định 191/NĐ-CP và các văn bản có liên quan như tổ chức đối thoại doanh nghiệp trong đó đối thoại các nội dung liên quan tới các vấn đề về thuế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn. Các đơn vị tập hợp các vướng mắc điển hình trao đổi tại hội nghị để nâng cao tính thực tiễn, dễ hiểu và dễ nhớ giúp các doanh nghiệp có thể hiểu biết đầy đủ và tuyên truyền tới người lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :