M
14:32 | 04/10/2018

Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù của ngành Giáo dục 74% là nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGLĐ), trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, công tác nữ công luôn được Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam đặc biệt quan tâm triển khai.

nang cao chat luong hoat dong ban nu cong Nên duy trì biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu
nang cao chat luong hoat dong ban nu cong Bổ nhiệm Trưởng và Phó Ban Nữ công LĐLĐTP Hà Nội
nang cao chat luong hoat dong ban nu cong 5 năm, trên 1 triệu nữ CNVCLĐ Thủ đô “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Theo đó, CĐGD Việt Nam đã đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động nữ công thông qua việc ban hành các văn bản hướng dẫn tới CĐGD các cấp đảm bảo kịp thời, cụ thể gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác. Qua đó, nắm tình hình cơ sở, rút kinh nghiệm và điều chỉnh công tác chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Đồng thời hướng dẫn các đơn vị thành lập Ban Nữ công quần chúng ở 100% công đoàn cơ sở và các Ban Nữ công đều xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo từng quí có chủ đề, chủ điểm. Kết quả, hầu hết Ban nữ công quần chúng hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình.

nang cao chat luong hoat dong ban nu cong
Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017 . Ảnh: H.T

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều đơn vị đã đề xuất được cơ chế chính sách hỗ trợ cho nữ CBNGLĐ. Nhiều vụ việc vi phạm chính sách, chậm chi trả chế độ phụ cấp, vi phạm hợp đồng lao động hoặc xâm hại danh dự, nhân phẩm đối với nữ CBNGLĐ đã được kịp thời can thiệp, kiến nghị giải quyết.

Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được chú trọng như chế độ phụ cấp độc hại riêng cho lao động nữ; hỗ trợ thu nhập cho giáo viên mầm non; hỗ trợ chi phí đi học, nghiên cứu khoa học; tổ chức khám, tầm soát, phát hiện sớm và chữa bệnh kịp thời; thực hiện tốt việc tuyên dương, khen thưởng cho con CBNGLĐ nữ có thành tích cao trong học tập; tích cực vận động xây nhà công vụ giáo viên, ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 5 doanh nghiệp để CBNGLĐ nữ được hưởng chính sách ưu đãi, giảm giá khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, CĐGD Việt Nam còn chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nữ CBNGLĐ với trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và triển khai phong trào thi đua “Hai tốt” với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với thi đua “Lao động sáng tạo”. Kết quả, có gần 600.000 sản phẩm đổi mới là những giải pháp được áp dụng hiệu quả trong quản lý, giảng dạy và công tác; 100% các đơn vị tổ chức đăng ký thi đua và xét khen thưởng chuyên đề với trên 90% nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”.

Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động nữ công của các đơn vị luôn gắn với chuyên môn. Trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nữ nhà giáo; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm về đổi mới chất lượng giờ dạy; nâng cao chất lượng đề tài khoa học; đổi mới phương pháp, phát huy phẩm chất, năng lực người học; tổ chức hội thảo về kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp, viết sáng kiến kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao vị thế phụ nữ trong giai đoạn mới; vận động nữ CBNGLĐ tham gia góp ý kiến vào một số Bộ Luật, trong đó có Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học sửa đổi.

Việc phối hợp thực hiện mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ luôn được Ban Nữ công CĐGD các cấp thực hiện hiệu quả. Ban Nữ công cơ sở đã luôn tham mưu, phối hợp thực hiện công tác bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ trong đơn vị. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ quản lý nữ trong toàn ngành chiếm tỷ lệ trên 60%; 2 nữ nhà giáo được giải thưởng Kovalevskaia; 1 nữ nhà giáo được phong tặng Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng trăm ngàn nữ nhà giáo đạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp, được tuyên dương khen thưởng.

Đặc biệt, những năm qua, CĐGD Việt Nam đã tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều hoạt động cho CBNGLĐ nữ cấp ngành, tạo diễn đàn cho nữ nhà giáo chia sẻ kinh nghiệm và khẳng định vị thế của mình. Trong đó nổi bật là Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” và cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017 đã tạo hiệu ứng tích cực và sức lan tỏa về tấm gương nữ nhà giáo trong xã hội.

Có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2013-2018, công tác nữ công công đoàn ngành Giáo dục luôn được đổi mới, có chiều sâu, phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu của ngành, địa phương, đơn vị, tiếp tục có tác động tích cực trong việc chăm lo phát triển đội ngũ nữ CBNGLĐ, qua đó tạo động lực cho nữ CBNGLĐ hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục.

Trong nhiệm kỳ tới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống. Toàn ngành giáo dục tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng với việc rà soát quy mô mạng lưới trường lớp, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường tự chủ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương VI khóa XII.

Trước những yêu cầu đổi mới của xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng, với nhiều cơ hội và thách thức mới đòi hỏi tổ chức công đoàn cần tiếp tục nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nói chung và hoạt động nữ công nói riêng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu và hướng về cơ sở, nhằm xây dựng đội ngũ nẵ CBNGLĐ đáp ứng được yêu cầu mới.

Phạm Thảo

Nguồn :