M
11:51 | 21/11/2018

Năm 2020: Phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia

(LĐTĐ) Chậm nhất đến ngày 1/1/2020, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) phải có trách nhiệm thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử cho người tham gia BHYT.

nam 2020 phat hanh the bhyt dien tu cho nguoi tham gia Hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng thẻ BHYT điện tử
nam 2020 phat hanh the bhyt dien tu cho nguoi tham gia Xây dựng quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử
nam 2020 phat hanh the bhyt dien tu cho nguoi tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tiến tới cấp thẻ BHYT điện tử

Theo BHXH Việt Nam, đây là một nội dung của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT vừa được Chính phủ ban hành.

Trước đó, tại Công văn số 4173/VPCP-KSTT ngày 8/5/2018 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử.

Thủ tướng yêu cầu thẻ BHYT điện tử phải được gắn chíp, với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay, ngành đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu cấp thẻ BHYT điện tử như kế hoạch đề ra, như: Xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt Mẫu thẻ BHYT và phương án cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử; xây dựng phương án để xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện, quy định về giải pháp công nghệ cho thẻ BHYT điện tử; thành lập các ban, chương trình và xin ý kiến các bộ, hiện tại đang xin ý kiến của 63 tỉnh, thành phố... Sau khi hoàn tất các thủ tục, BHXH Việt Nam sẽ trình lãnh đạo ngành, trình Thủ tướng xin được phê duyệt quyết định.

B.Duy

Nguồn :