M
15:32 | 05/12/2017

Năm 2018, Hà Nội sẽ tinh giảm hơn 7.400 biên chế

Đến nay, TP Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng thành 41 Ban QLDA và thực hiện tinh giản được 1.267 biên chế. Theo kế hoạch, năm 2018, Thành phố sẽ tiếp tục tinh giảm hơn 7.400 biên chế công chức, viên chức.

nam 2018 ha noi se tinh giam hon 74 nghin bien che Xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô gương mẫu, thanh lịch
nam 2018 ha noi se tinh giam hon 74 nghin bien che Cải cách chính sách tiền lương phải gắn với quản lý biên chế
nam 2018 ha noi se tinh giam hon 74 nghin bien che Hà Nội chủ trương tách tiểu dự án giải phóng mặt bằng

Trình bày tờ trình Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018 tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, năm 2017, UBND TP đã báo cáo Thường trực HĐND TP chấp thuận bố trí bổ sung 14 biên chế viên chức cho Trung tâm mua sắm tập trung thuộc Sở Tài chính, 29 biên chế viên chức để thành lập Trường THPT Đông Mỹ từ nguồn biên chế dự phòng và biên chế dôi dư do sắp xếp.

nam 2018 ha noi se tinh giam hon 74 nghin bien che
Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng trình bày tờ trình Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2018.

Về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, Thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 41 Ban QLDA (giảm 41,4%); tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức và 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108 năm 2014 của Chính phủ. Thành phố cũng đã chuyển thêm được 5 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức.

Đến nay, toàn Thành phố đã chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ với 6.635 biên chế viên chức. Năm 2017, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ thực hiện thanh tra 4 đơn vị về công tác quản lý biên chế, tiền lương, bổ nhiệm, tuyển dụng và sử dụng công chức, viên chức, người lao động; kiểm tra 20 đơn vị tại 8 quận huyện, 8 sở ngành và 4 đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, kiểm tra công vụ đột xuất 32 đơn vị.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số tồn tại, thiếu sót tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao ý thức, trách nhiệm và thái độ phục vụ công dân và các tổ chức tốt hơn.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay. Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Về kế hoạch sử dụng biên chế năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố và chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Bộ Chính trị, Hà Nội thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu 10%.

Kế hoạch sử dụng biên chế năm 2018 của thành phố như sau: Biên chế hành chính là 10.661 biên chế, trong đó biên chế công chức là 8.891 biên chế (giảm 225 biên chế so với năm 2017; Biên chế sự nghiệp là 148.822 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 127.933 biên chế (giảm 7.190 biên chế) và 11.568 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ (giảm 1.137 chỉ tiêu do chuyển chỉ tiêu theo các đơn vị tự chủ và giảm do sắp xếp).

Trình bày báo cáo thẩm tra của HĐND TP, Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cho biết Ban Pháp chế đồng ý với tờ trình của UBND TP về kế hoạch sử dụng biên chế sự nghiệp năm 2018 của Thành phố.

Ban Pháp chế đề nghị UBND TP thực hiện tổng biên chế hành chính sự nghiệp theo đúng số giao của Nghị quyết của HĐND TP. Nếu quyết định giao của Nhính phủ và thẩm định của Bộ Nội vụ thay đổi thì UBND TP điều chỉnh và báo cáo HĐND TP trước khi thực hiện.

Ban Pháp chế cũng đề nghị UBND TP tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan thuộc thành phố; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, kiên quyết chấm dứt theo Nghị quyết của HĐND TP. Đối với những đơn vị cố tình không thực hiện, đề nghị xem xét kỷ luật theo quy định.

Với 96/97 đại biểu tán thành (chiếm 93,2% đại biểu có mặt), HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.

Nguồn :