M
11:16 | 29/03/2018

Năm 2018: Hà Nội đào tạo nghề cho 24.000 lao động nông thôn

Ngày 27/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về “Hoạt động phát triển nghề, làng nghề thành phố Hà Nội năm 2018”.

nam 2018 ha noi dao tao nghe cho 24000 lao dong nong thon Học để giải quyết việc làm tại chỗ
nam 2018 ha noi dao tao nghe cho 24000 lao dong nong thon Thạch Thất: Nhiều lao động thoát nghèo nhờ được đào tạo nghề

Mục tiêu của kế hoạch nhằm bổ sung, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác phát triển nghề, làng nghề và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, kế hoạch của Chính phủ, các Bộ ngành và của UBND thành phố Hà Nội về phát triển nghề, làng nghề; công tác xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại các làng nghề.

nam 2018 ha noi dao tao nghe cho 24000 lao dong nong thon
Làm gốm tại làng nghề Bát Tràng.Ảnh Nguyễn Công

Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề trên địa bàn thành phố phát triển gắn với bảo tồn các giá trị truyền thống, những bản sắc văn hóa của làng nghề, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, gia tăng đóng góp của các làng nghề Hà Nội vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.

Kế hoạch của UBND Thành phố cũng nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó chú trọng đến việc đào tạo nghề du lịch cho cộng đồng dân cư tại nơi có làng nghề truyền thống kết hợp du lịch; phát triển các sản phẩm thủ công có thế mạnh của làng nghề…

Theo đó thành phố sẽ hỗ trợ 14 cơ sở sản xuất có dự án đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất; Hỗ trợ khoảng 10-12 làng nghề xây dựng và phát triển thương hiệu. Hỗ trợ 20 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu thuộc các làng nghề Hà Nội thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu; hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất làng nghề tham gia các hội chợ trong nước và Quốc tế.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho khoảng 24.000 lao động; hỗ trợ cho 40 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn truyền nghề, nhân cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho 1.400 lao động nông thôn, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho khoảng 1.500 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất nông nghiệp nông thôn theo Chương trình khuyến công Thành phố.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành chức năng tập trung triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động. Sở lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn phòng chuyên môn cấp huyện và các cơ sở dạy nghề triển khai đào tạo nghề cho 24.000 người.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn nâng cao tay nghề cho 2000 lao động của các làng nghề, làng có nghề trên địa bàn thành phố; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn cho 4 loại hình: Nghề trồng nấm, nghề chế biến lâm sản, nghề chẻ tăm hương và nghề chế biến nông sản thực phẩm…

Các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung kinh phí từ nguồn ngân sách cho việc hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn nơi hoạt động nghề, làng nghề còn nhiều khó khăn; bố trí kinh phí để hỗ trợ công tác phát triển nghề, làng nghề đảm bảo chính xác, kịp thời, trong đó tập trung ưu tiên các nhiệm vụ như đào tạo nghề, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề; Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các nghệ nhân, sản phẩm làng nghề nhằm quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ…

Trần Vũ

Nguồn :