M
12:11 | 23/02/2019

Mỹ Đức: Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhân dân

(LĐTĐ) Trong năm 2018, Công nghệ thông tin (CNTT) luôn được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Mỹ Đức trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.  

my duc day manh trien khai ung dung cong nghe thong tin phuc vu nhan dan Kiểm tra chùa, động tuyến Tuyết Sơn - Hương Đài, chùa Hương
my duc day manh trien khai ung dung cong nghe thong tin phuc vu nhan dan Huyện Mỹ Đức đã in 15 triệu vé thắng cảnh phục vụ lễ hội Chùa Hương
my duc day manh trien khai ung dung cong nghe thong tin phuc vu nhan dan Huyện Mỹ Đức: Nhân rộng các mô hình có công thức luân canh

UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức các buổi giao ban, ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai tốt việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh việc sử dụng các phần mềm dùng chung của Thành phố, các phần mềm của ngành dọc theo quy định.

Tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã cung cấp 23 dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, tiếp nhận và giải quyết 19.323 hồ sơ, trong đó 19.005 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 98,3%; tiếp nhận và xử lý 100% thủ tục hành chính trên phần mềm 1 cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; 100% các giấy mời, công văn chỉ đạo, thông báo, báo cáo… được gửi trên môi trường mạng qua hệ thống email công vụ Thành phố.

my duc day manh trien khai ung dung cong nghe thong tin phuc vu nhan dan
Ứng dụng CNTT để giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân mang lại hiệu quả tích cực (Ảnh minh họa: N.C)

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hoạt yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của UBND huyện.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động và triển khai mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 của Thành phố; thường xuyên chỉ đạo, trao đổi công việc trên môi trường mạng qua các phầm mềm dùng chung của Thành phố.

Tiếp tục đào tạo lãnh đạo, cán bộ, công chức về các phần mềm ứng dụng CNTT vào điều hành và trao đổi công việc đặc biệt là các phần mềm về phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến người dân; rà soát các thủ tục hành chính trên phần mềm 1 cửa điện tử dùng chung Thành phố thống nhất quy trình giải quyết đảm bảo thời gian nhanh nhất, chính xác nhất để phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

H.Duy

Nguồn :