M
21:55 | 25/02/2017

Lao động nước ngoài được lưu trú tại Lào không quá 5 năm

Khi tới Lào, trong thời hạn 30 ngày, người lao động nước ngoài cần đăng ký và xin cấp phép làm việc với cơ quan quản lý lao động ở trung ương hoặc địa phương. Theo quy định mới nhất, người lao động nước ngoài được phép lưu trú tại Lào không quá 5 năm.

lao dong nuoc ngoai duoc luu tru tai lao khong qua 5 nam Việt Nam trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ Công chính và Vận tải Lào
lao dong nuoc ngoai duoc luu tru tai lao khong qua 5 nam 20.000 lao động sẽ đi làm việc tại Lào: Cơ hội trên đất mới

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Lào đã có quy định về tỷ lệ người lao động nước ngoài làm việc tại Lào. Cụ thể, tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư tại Lào được giới hạn không quá 15% đối với lao động phổ thông và không quá 25% đối với lao động kỹ thuật trong tổng số lao động của dự án. Trường hợp cần thiết phải sử dụng lao động nước ngoài quá số % quy định nêu trên, doanh nghiệp có thể xin bổ sung hạn ngạch tại Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

lao dong nuoc ngoai duoc luu tru tai lao khong qua 5 nam
Theo quy định mới nhất, lao động nước ngoài được phép lưu trú tại Lào không quá 5 năm

Theo quy định mới nhất, người lao động nước ngoài được phép lưu trú tại Lào không quá 5 năm. Sau khi hết thời hạn làm việc tại Lào, lao động nước ngoài phải nộp lại thẻ lao động cho cơ quan quản lý lao động (trong thời hạn 15 ngày) hoặc nộp cho công an cửa khẩu khi xuất cảnh khỏi nước CHDCND Lào.

Tất cả lao động nước ngoài được phép làm việc ở CHDCND Lào phải nộp thuế thu nhập và lệ phí cho Chính phủ CHDCND Lào theo quy định của pháp luật.

Để được sang Lào làm việc, lao động nước ngoài phải đảm bảo một số điều kiện như: Có tay nghề phù hợp với vị trí yêu cầu; có lý lịch rõ ràng; tuổi đời từ 20 tuổi; không mắc các bệnh truyền nhiễm, có đủ năng lực hành vi dân sự.

Nguồn :