M
18:28 | 15/03/2018

Công tác tài chính công đoàn:

Khai thác tốt nguồn thu và phục vụ có hiệu quả hoạt động công đoàn

Đây là một trong các nhiệm vụ trọng tâm mà LĐLĐ Thành phố đặt ra cho công tác tài chính công đoàn Thủ đô năm 2018.

khai thac tot nguon thu va phuc vu co hieu qua hoat dong cong doan Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động
khai thac tot nguon thu va phuc vu co hieu qua hoat dong cong doan Xứng đáng với vai trò giám sát

Hoàn thành tốt dự toán được giao năm 2017

Nói về kết quả công tác tài chính công đoàn Thủ đô năm 2017, bà Nguyễn Thị Đông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ thành phố cho biết, với nhiều biện pháp quyết liệt và tích cực nên trong năm vừa qua, mặc dù công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp công đoàn Thủ đô đã hoàn thành tốt dự toán Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

khai thac tot nguon thu va phuc vu co hieu qua hoat dong cong doan
Công đoàn quận Hoàng Mai tổ chức lớp tập huấn về tài chính công đoàn.

Cụ thể, việc thu kinh phí công đoàn ở khu vực hành chính sự nghiệp ổn định, thuận lợi, hoàn thành 100% dự toán. Thu kinh phí công đoàn ở những đơn vị chưa có tổ chức công đoàn có chuyển biến tích cực, đạt 108% dự toán; thu đoàn phí công đoàn đạt 102% dự toán được giao.

Ngoài những nguồn thu chủ yếu về đoàn phí và kinh phí, hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở còn nhận được nguồn kinh phí của chính quyền đồng cấp hỗ trợ đối với công tác đào tạo cán bộ CĐ, thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, hỗ trợ Đại hội công đoàn và các hoạt động khác tại đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã tích cực khai thác triệt để các nguồn thu bổ sung cho tài chính công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ Thủ đô.

Tuy nhiên, cũng theo bà Nguyễn Thị Đông, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tài chính công đoàn Thủ đô năm 2017 vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế. Đó là, do tình hình sản xuất kinh doanh của một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế phục hồi chậm, số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động và giải thể tương đương số doanh nghiệp thành lập mới đã ảnh hưởng đến đời sống, chế độ chính sách của người lao động và kết quả thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.

Điều này khiến tiến độ trích nộp kinh phí công đoàn ở khu vực sản xuất kinh doanh còn chậm, chưa thực hiện đúng theo quy định. Nhiều doanh nhiệp đang trong lộ trình cổ phần hóa, thay đổi loại hình doanh nghiệp nên việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn chưa được quan tâm đúng mức.

Các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc. Số thu kinh phí công đoàn tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp có trụ sở và nơi sản xuất rõ ràng, thực hiện luật nghiêm túc, còn lại các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sản xuất kinh doanh theo đơn đặt hàng, mùa vụ; doanh nghiệp thuê địa điểm không cố định hoặc địa chỉ đăng ký kinh doanh và địa chỉ sản xuất ở 2 địa bàn khác nhau nên công đoàn cấp trên không kiểm soát và khó thu được kinh phí công đoàn.

Đáng nói, theo bà Nguyễn Thị Đông, một số công đoàn cấp trên cơ sở chưa thực sự chủ động, tích cực quyết liệt trong triển khai thực hiện Chương trình công tác tài chính công đoàn. Công tác điều tra, khảo sát số doanh nghiệp, lao động nhiều nơi chưa sát với thực tế; công tác quản lý tài chính một số nơi chưa nghiêm...

Phấn đấu thực hiện tốt dự toán công đoàn

Từ thực tế nêu trên, năm 2018, LĐLĐ Thành phố xác định mục tiêu tập trung chỉ đạo xây dựng, giao chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện tốt dự toán thu chi tài chính công đoàn, đảm bảo khai thác triệt để nguồn thu và phục vụ có hiệu quả hoạt động công đoàn Thành phố. LĐLĐ Thành phố cũng đặt ra 3 chỉ tiêu chủ yếu cho công tác tài chính công đoàn năm 2018.

Đó là: Phấn đấu 100% đơn vị thực hiện tốt Dự toán thu chi tại chính công đoàn; từ 70% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp có CĐCS thực hiện đóng và trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định lên công đoàn cấp trên; 85% trở lên số CĐCS thực hiện Báo cáo dự toán năm và Báo cáo quyết toán thu- chi tài chính công đoàn nộp công đoàn cấp trên.

Để hoàn thành các chỉ tiêu nói trên, LĐLĐ Thành phố sẽ thực hiện 8 nhiệm vụ và 11 giải pháp trọng tâm.

Trong đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam về thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng cường kiểm tra tài chính nhằm đưa công tác quản lý tài chính, tài sản vào nền nếp, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật tài chính, thực hiện đúng chế độ quản lý của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đào tạo, tập huấn cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính CĐ trong tình hình mới và Nghị quyết 9c/NQ-TLĐ về điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn.

Đồng thời, tăng cường thực hiện Quyết định 1908 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phân cấp thu, chi và phân phối tài chính Công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012 và Quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam phù hợp với CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai thu kinh phí tập trung vào tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tiến tới thực hiện phân phối nguồn kinh phí tự động qua tài khoản Vietinbank.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng tin học đối với kế toán công đoàn, nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

Các cấp công đoàn cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ Thành phố, các quận, huyện, thị xã với UBND, Chi cục Thuế, cơ quan BHXH cùng cấp để thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật CĐ 2012, thu kinh phí công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ gắn với nhiệm vụ tuyên truyền đóng kinh phí công đoàn; tiếp tục chỉ đạo triển khai các Đề án thí điểm có hiệu quả…

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố còn yêu cầu các đơn vị sự nghiệp tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn thu, từng bước phấn đấu tự đảm bảo chi thường xuyên tiến tới tự chủ hoàn toàn theo Nghị định 16 của Chính phủ và yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố nâng cao năng lực kinh doanh, tìm kiếm các dự án mới, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho người lao động đáp ứng nhiệm vụ được giao từ đó nâng cao doanh thu và tỉ suất lợi nhuận, đảm bảo 100% người lao động có việc làm, được nâng cao thu nhập.

Phạm Diệp

Nguồn :