M
10:53 | 17/08/2017

Huyện Gia Lâm:

Kết quả cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá thi đua

Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã tích cực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), coi đây là khâu quan trọng nhằm tạo đột phá trong việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Nhờ vậy, các thủ tục hành chính(TTHC) ngày càng được công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết và tạo được sự hài lòng của người dân

ket qua cai cach hanh chinh la tieu chi danh gia thi dua Xây dựng chính quyền thân thiện và trách nhiệm
ket qua cai cach hanh chinh la tieu chi danh gia thi dua 12 đơn vị đạt điểm tối đa về cải cách thủ tục hành chính

Theo Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, tính đến hết tháng 5/2017, tại huyện đã tiếp nhận 4.921 hồ sơ, giải quyết được 4.356 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,18%, trong đó, 4.534 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,96%. Tại xã, thị trấn đã tiếp nhận 41.972 hồ sơ, giải quyết được 38.390 hồ sơ, đạt tỷ lệ 91,47%, trong đó, 38.211 hồ sơ giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ 99,79%. Ông Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, có được những kết quả đó là nhờ sự tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân.

ket qua cai cach hanh chinh la tieu chi danh gia thi dua
Cán bộ bộ phận một cửa huyện Gia Lâm hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính. ảnh: Nguyễn Công

Ngay từ đầu năm, 100% đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức ký cam kết với UBND huyện, trong đó, tập trung các nội dung triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung về CCHC, duy trì thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết với thủ trưởng đơn vị về thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, tăng cường tính chủ động, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện tới cơ sở. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tế hoặc hết hiệu lực để kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới.

Đến nay, huyện đã tiến hành đơn giản hóa, giảm thời gian giải quyết đối với 57/287 TTHC cấp huyện trên một số lĩnh vực: Tư pháp, LĐ,TB&XH, Tài nguyên và Môi trường… đạt tỷ lệ20%, vươt 5% so với kế hoạch của Thành phố và của huyện. Ngoài ra, huyện cũng thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các phòng ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Bộ phận một cửa huyện và 17 xã, thị trấn (tăng 7 xã, thị trấn so với thời điểm năm 2016).

Cùng với thực hiện CCHC, huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công vụ tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND xã, thị trấn nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn kiểm tra đã thực hiện 28 cuộc, trong đó, kiểm tra có thông báo trước tại 18 đơn vị và kiểm tra đột xuất tại 7 đơn vị, kiểm tra theo nội dung cụ thể 3 đơn vị.Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã ban hành kế hoạch mở rộng, duy trì, áp dụng, cải tiến công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện và UBND xã, thị trấn; tổ chức 2 hội nghị tọa đàm, tập huấn về công tác ISO cho cán bộ, công chức.

Hiện, công tác thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 tại cấp huyện có trên 90% số TTHC được áp dụng. Mặt khác, UBND huyện đã phối hợp với các đơn vị tư vấn tiến hành rà soát, xây dựng 154 TTHC thực hiện tại cấp xã theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008. Đặc biệt, huyện đã triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và điều hành nội bộ tới các phòng, ban, đơn vị của huyện và 22 xã, thị trấn, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện.

Với quyết tâm tạo bước đột phá trong CCHC, mang lại thuận lợi nhất cho người dân, từ đó hoàn thành những nhiệm vụ của “Năm kỷ cương hành chính 2017”, trong những tháng cuối năm, huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống camera có kết nối với màn hình tại huyện phục vụ kiểm tra, giám sát chung đối với 22 xã, thị trấn.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với tất cả các TTHC;đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. “Đặc biệt, huyện sẽ lấy kết quả giải quyết và thực hiện công tác CCHC là một trong các tiêu chí để thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng” – ông Nguyễn Ngọc Thuần nhấn mạnh.

Nguyễn Công

Nguồn :