M
15:44 | 02/11/2019

Infographic: Chăm lo đời sống vật chất, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Chăm lo đời sống vật chất, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. 9 tháng năm 2019, nhiệm vụ này đã được các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện hiệu quả.

Đức Hà

Nguồn :