M
11:14 | 20/10/2019

Hưởng ứng cuộc vận động ‘nói không với tiêu cực’ và thi đua thực hiện văn hóa công sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tích cực triển khai và phổ biến cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” và thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” tới từng cán bộ công chức, viên chức trong ngành. Nhờ những nỗ lực này, đã và đang có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao…  

huong ung cuoc van dong noi khong voi tieu cuc va thi dua thuc hien van hoa cong so Hà Nội ứng dụng trông giữ xe Iparking: Giải quyết các bất cập
huong ung cuoc van dong noi khong voi tieu cuc va thi dua thuc hien van hoa cong so Nhân thêm nhiều sáng kiến hay, hành động đẹp
huong ung cuoc van dong noi khong voi tieu cuc va thi dua thuc hien van hoa cong so Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phát động cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Thực hiện theo Kế hoạch số 217/KH-CĐN ngày 25/9/2019 và Kế hoạch số 218/KH-CĐVC, ngày 25/9/2019, của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội về việc phát động cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” và thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, thời gian qua, các Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành đã triển khai phát động phong trào tới 100% cán bộ công chức viên chức, công nhân lao động với những nội dung cụ thể.

Chẳng hạn, đối với cơ quan, đơn vị không ngừng đẩy mạnh thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện hiện đại. Đẩy mạnh theo tiêu chí cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính.

huong ung cuoc van dong noi khong voi tieu cuc va thi dua thuc hien van hoa cong so

Cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” và thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ảnh: Minh Hoàn

Nhiều đơn vị đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát và động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy tắc ứng xử, phê bình xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm. Tập trung công tác tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; xây dựng triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị… từ nền tảng này sẽ đưa vào đánh giá, khen thưởng hàng tháng, quý, năm đối với đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động.

Theo Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Nội Phạm Quỳnh Trang, thực hiện cuộc vận động, bên cạnh công tác tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức, Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở còn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện nhất là các tiêu chuẩn, nội dung đã cam kết.

Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời đơn thư của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Đồng thời động viên, tôn vinh khen thưởng kịp thời những trường hợp xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, từ đó tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Theo ghi nhận, tại khu vực hành lang, cũng như phòng làm việc của Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Công đoàn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các dán áp phích tuyên truyền để cán bộ, công chức viên chức người lao động dễ dàng nhìn thấy và dễ quan sát được bố trí rộng rãi.

Nội dung tuyên truyền chủ yêu với phương châm “5 không” là: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Minh Hoàn

Nguồn :