M
15:48 | 02/11/2019

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020

(LĐTĐ) Liên quan đến công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong các trường hợp mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

huong dan nhiem vu quan ly chat luong nam hoc 2019 2020 Gỡ nút thắt trong quản lý dạy thêm, học thêm: Cần giải pháp từ gốc
huong dan nhiem vu quan ly chat luong nam hoc 2019 2020 Không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học
huong dan nhiem vu quan ly chat luong nam hoc 2019 2020 Phát động hiến máu tình nguyện trong khối trường học năm học 2019 - 2020

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Văn bản số 4873/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

huong dan nhiem vu quan ly chat luong nam hoc 2019 2020
Bộ GD&DTDT vừa ban hành hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2019 - 2020.

Theo đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi và đánh giá; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ bảo đảm thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Tổng kết, đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019; chuẩn bị các điều kiện triển khai và tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Liên quan đến công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong các trường hợp mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ; làm giả văn bằng, chứng chỉ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài; thực hiện công tác quản lý văn bằng do các cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt theo thẩm quyền.

Tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế.

Thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm, kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, trường phổ thông.

Chú trọng công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Có biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng làm giả văn bằng, chứng chỉ và mua bán văn bằng, chứng chỉ. Tăng cường quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Chú trọng quán triệt ý thức trách nhiệm, yêu cầu trau dồi phẩm chất, năng lực và tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục các cấp. Từng bước nâng cao năng lực cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý thi, đánh giá chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các Sở GD&ĐT.

P.V

Nguồn :