M
11:38 | 28/09/2019

Không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học

(LĐTĐ) Các cơ sở giáo dục bảo đảm cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh phải mua xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.  

ha noi khong de xay ra tinh trang thieu sach giao khoa dau nam hoc “Cuộc chiến” chống sách lậu: Vẫn chưa có hồi kết
ha noi khong de xay ra tinh trang thieu sach giao khoa dau nam hoc Triển khai Chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới: Gấp rút chuẩn bị
ha noi khong de xay ra tinh trang thieu sach giao khoa dau nam hoc Sẽ công bố các chỉ báo tiêu chuẩn thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu trong văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2019 - 2020.

ha noi khong de xay ra tinh trang thieu sach giao khoa dau nam hoc
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục bảo đảm cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học.

Theo đó, với mục đích tiếp tục xây dựng hệ thống thư viện trường học trên địa bàn thành phố theo hướng "chuẩn hóa, thân thiện, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế", tích cực đổi mới công tác thư viện và phát triển văn hóa đọc trong trường học gắn với đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, hiệu quả của thư viện trường học trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên và học sinh.

Đồng thời tăng cường chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện đồng bộ; phát triển nguồn tài nguyên thư viện (cả tài liệu in và tài liệu điện tử) một cách thực chất để đưa vào sử dụng có hiệu quả; tăng cường các nguồn lực xây dựng thư viện, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thư viện trường học.

Các cơ sở giáo dục bảo đảm cung cấp sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm; thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh phải mua xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động thư viện hiệu quả, phong phú, sáng tạo, phù hợp với cấp học, ngành học; tổ chức và quản lý thư viện khoa học, hiệu quả. Đặc biệt cần cập nhật các tư liệu bằng sách tiếng nước ngoài, đáp ứng lựa chọn cho học sinh với các tài liệu có giá trị của quốc tế, tạo môi trường giáo dục văn hóa đọc cho công dân toàn cầu.

P.V

Nguồn :