M
10:35 | 01/06/2016

Hỗ trợ 125 ngàn đồng cho thí sinh thi THPT quốc gia 2016

Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã có các văn bản hướng dẫn định mức chi cho Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

ho tro 125 nga n do ng cho thi sinh thi thpt quo c gia 2016 Hà Nội có trên 76.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia
ho tro 125 nga n do ng cho thi sinh thi thpt quo c gia 2016 Thủ tướng chỉ đạo: Không để thí sinh phải bỏ thi vì gặp khó khăn

Theo công văn số 2427/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, nguồn ngân sách nhà nước Trung ương hỗ trợ căn cứ trên số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại các cụm thi tổ chức cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng do các trường đại học chủ trì (gọi là cụm thi đại học).

Mức hỗ trợ là: 25.000 đồng/môn thi x bình quân 5 môn thi = 125.000 đồng/thí sinh. Ngoài ra, ngân sách Trung ương hỗ trợ tiền công tác phí cho các cán bộ, giảng viên, học viên về các tỉnh để tổ chức thi tại các cụm thi đại học theo điều động của Bộ GD&ĐT.

ho tro 125 nga n do ng cho thi sinh thi thpt quo c gia 2016
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

Nguồn thu từ phí dự thi, dự tuyển 35.000 đồng/môn (sau khi trích lại cho Bộ  GD&ĐT và các sở GD&ĐT theo quy định tại Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển) được chuyển về các cụm thi đại học để tổ chức kỳ thi.

Nguồn ngân sách địa phương chi trả cho các học sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016, nhưng tham gia dự thi tại cụm thi đại học. Mức kinh phí ngân sách địa phương chi trả 60.000 đồng/môn thi/thí sinh.

Thí sinh lưu ý, năm 2016, không thu lệ phí phúc khảo đối với các thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia.

Theo công văn số 2426/BGDĐT-KHTC, mức trích nộp phí dự thi được thực hiện theo Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 40/2016/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2016 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT. Cụ thể, trích nộp về Bộ GD&ĐT (qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục): 8.000 đồng/hồ sơ; Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) giữ lại 8.000 đồng/hồ sơ; Phần phí dự thi còn lại được chuyển cho các trường đại học chủ trì cụm thi khi bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi.

Ngoài ra, kinh phí tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 được ghi cụ thể. Ngân sách địa phương đảm bảo tổ chức các cụm thi dành cho thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 do sở giáo dục và đào tạo chủ trì. Trường hợp sở GD&ĐT không tổ chức thi riêng cho các học sinh này mà ghép chung vào cụm thi đại học thì địa phương có trách nhiệm thanh toán chi phí tổ chức thi cho các cơ sở giáo dục đại học được giao chủ trì cụm thi theo số lượng thí sinh dự thi, mức thanh toán cho 1 thí sinh tương đương với mức thu lệ phí và mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bình quân cho 1 thí sinh tham dự kỳ thi tại các cụm thi đại học (60.000 đồng/thí sinh/môn thi).

Mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi tại các cụm thi tốt nghiệp được vận dụng mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT hướng dẫn nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Riêng đối với mức chi chấm thi được thực hiện theo định mức như sau: Bài thi tự luận, mức chi tối đa 18.000 đồng/bài; Bài thi trắc nghiệm, mức chi tối đa 4.000 đồng/bài (bao gồm cả máy móc, thiết bị chấm thi trắc nghiệm).

Ngân sách địa phương chịu trách nhiệm chi trả các chế độ bao gồm cả công tác phí theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/07/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cho các giáo viên của các cơ sở đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp theo Quyết định số 770/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2016 của Bộ GD&ĐT. Trường hợp, sở GD&ĐT điều động cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức thi, kể cả cử cán bộ, giáo viên đến chấm thi tại các cụm thi do đại học chủ trì (nếu có) thì địa phương phải đảm bảo chi trả chế độ công tác phí cho các giáo viên này theo chế độ công tác phí hiện hành của nhà nước.

Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức hỗ trợ, đảm bảo phương tiện đưa đón hoặc hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh thi tại các địa điểm thi liên trường ở xa nhà học sinh.

Nguồn :Kinh tế và Đô thị