M
10:51 | 15/04/2018

​Hải quan Hà Nội đã rút gọn còn 36 Đội

Cục Hải quan Hà Nội vừa ban hành 6 quyết định liên quan đến việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội (Tổ) thuộc các chi cục hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/4/2018.

hai quan ha noi da rut gon con 36 doi Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia
hai quan ha noi da rut gon con 36 doi Dồn sức để đạt tăng trưởng cao

Theo đó, đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đã thực hiện cơ cấu rút gọn lại tổ chức từ 9 Đội (Tổ) xuống còn 7 Đội (Tổ) như sau: Đội Tổng hợp; Đội Quản lý thuế; Đội Thủ tục hành lý NK; Đội Thủ tục hành lý XK; Đội Thủ tục hàng hóa XNK; Đội Giám sát hải quan; Tổ Kiểm soát hải quan.

hai quan ha noi da rut gon con 36 doi

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. (ảnh: Nhật Linh)

Từ ngày 1/4, Đội Thủ tục hàng hóa NK và Đội Thủ tục hàng hóa XK sáp nhập thành Đội Thủ tục hàng hóa XNK; Tổ Kiểm soát phòng, chống ma túy và Tổ Kiểm soát hải quan sáp nhập thành Tổ Kiểm soát hải quan. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội cũng ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh gồm 4 Đội (Tổ): Đội Tổng hợp; Đội Thủ tục hàng hóa XNK số 1; Đội Thủ tục hàng hóa XNK số 2; Đội Giám sát và kiểm soát hải quan.

Đội Kiểm soát hải quan có 3 Tổ gồm: Tổ Tổng hợp; Tổ Kiểm soát số 1; Tổ Kiểm soát số 2. Chi cục Kiểm tra sau thông quan gồm 4 Đội: Đội Tham mưu-Tổng hợp; Đội Kiểm tra sau thông quan số 1; Đội Kiểm tra sau thông quan số 2; Đội Kiểm tra sau thông quan số 3. Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long, Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư-Gia công và Chi cục Hải quan Gia Thụy, mỗi đơn vị cơ cấu tổ chức có 3 Đội gồm: Đội Tổng hợp; Đội Nghiệp vụ; Đội Quản lý thuế. Đối với Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên, Chi cục Hải quan Hòa Lạc, Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc có 2 Đội gồm: Đội Tổng hợp và Đội Nghiệp vụ.

Như vậy, với việc cơ cấu lại tổ chức của các chi cục hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội đã rút gọn từ 54 Đội (Tổ) xuống còn 36 Đội (Tổ).

Nguyễn Công

Nguồn :