M
12:37 | 26/05/2019

Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 về Chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Chiều 24/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS). Thành phố Hà Nội tiếp tục đứng vị trí thứ hai với kết quả 83,98%. 

ha noi tiep tuc duy tri vi tri thu 2 ve chi so cai cach hanh chinh Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính
ha noi tiep tuc duy tri vi tri thu 2 ve chi so cai cach hanh chinh 12 đơn vị đạt điểm tối đa về cải cách thủ tục hành chính

Để đạt được kết quả trên, thành phố Hà Nội đã có những cố gắng trong chỉ đạo điều hành cũng như nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn TP đã phấn đấu để phục vụ nhân dân.

ha noi tiep tuc duy tri vi tri thu 2 ve chi so cai cach hanh chinh
Đoàn viên, thanh niên phường Vạn Phúc, quận Hà Đông luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể trong những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) của thành phố Hà Nội luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Năm 2018 và các tháng đầu năm 2019, công tác CCHC của Thành phố tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và rõ nét, thực hiện toàn diện, đồng bộ, đầy đủ 6 nội dung của CCHC. Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch CCHC Thành phố, phấn đấu có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm và về đích trước thời hạn được đề ra trong Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra, Thành phố tiếp tục đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”,“một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diệnvề kết quả thực hiện CCHC.

Thành phố lựa chọn đúng và trúng chủ đề công tác năm 2018“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” với mục tiêu xây dựng chính quyền Thành phố theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Thành phố đến cơ sở.

Tổ chức đánh giá xác định Chỉ số CCHC đối với các Sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; Nghiên cứu, triển khai xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá tính sáng tạo và năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Định kỳ hàng tháng, các cơ quan, đơn vị phải báo cáo tập thể UBND Thành phố về kết quả, tiến độ triển khai cụ thể các nội dung được giao theo Kế hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về Cải cách thể chế và cải cách TTHC, Thành phố chỉ đạo quyết liệt, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công.

Cụ thể: Ban hành quy định về áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội (Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước quy định thống nhất trong toàn Thành phố việc áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã được giao cung ứng dịch vụ công ích).

ha noi tiep tuc duy tri vi tri thu 2 ve chi so cai cach hanh chinh
Người dân luôn hài lòng khi làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa huyện Quốc Oai.

Thực hiện cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố và các thủ tục liên quan”; theo đó so với quy trình thực hiện trước đây, quy trình mới giúp ngắn thời gian giải quyết, giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày đối với thủ tục phòng cháy, chữa cháy; từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày đối với thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Triển khai việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công tại một số tổ dân phố, mô hình khu dân cư điện tử; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các em học sinh khối THCS nhằm thông qua các em học sinh, thực hiện tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng dân cư, tạo tiền đề xây dựng “công dân điện tử” và “Thành phố thông minh”; triển khai cấp Căn cước công, cấp đăng ký mô tô điện, xe máy điện tại các trường học, khu đô thị, khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; bố trí công chức và cộng tác viên giới thiệu, hướng dẫn tư vấn miễn phí cho tổ chức và công dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thủ tục gửi hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện tại Bộ phận một cửa....

Về cải cách tổ chức bộ máy, Thành phố đã xây dựng, báo cáo Bộ Chính trị (đã được thông qua), tích cực chuẩn bị để triển khai Đề án thí điểm về chính quyền đô thị; đang nghiên cứu Đề tài khoa học “Đánh giá công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng, giải pháp xây dựng “chính quyền điện tử”, “thành phố thông minh”; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, làm cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, Thành phố tiếp tục đổi mới công tác theo dõi, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cụ thể triển khai Quy định đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của Thành phố. Kết quả đánh giá, xếp loại hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng là căn cứ để bình xét khen thưởng hàng tháng và đánh giá, xếp loại hàng năm đồng thời là cơ sở để bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu, nhiệm vụ.

Chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã định kỳ theo quý, năm đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc đối với Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã. Đặc biệt, có sự đánh giá của Giám đốc các Sở đối với các Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện thuộc ngành dọc.

Về cải cách tài chính công, cải cách tài chính công đươc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Thành phố tăng cường quản lý tài chính, tài sản công theo đúng quy định, tiếp tục thí điểm áp dụng cơ chế khoán mới nhằm giảm thiểu các khoản chi hành chính thường xuyên; tăng cường cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước; siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước.

Cùng với đó Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét trong trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nội dung CCHC của Thành phố; đặc biệt cải cách TTHC trong các lĩnh vực phục vụ doanh nghiệp và đời sống dân sinh (y tế, giáo dục, giao thông, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; bảo vệ môi trường…).

Việc giải quyết hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến các cấp trên thành phố (trừ các dịch vụ công trực tuyến do bộ, ngành triển khai) thực hiện tập trung tại Hệ thống một cửa điện tử Thành phố dùng chung 3 cấp.

Thực hiện triển khai dịch vụ đỗ xe thông minh qua phần mềm trực tuyến Iparking tại tất cả các quận nội thành của Thành phố; thực hiện Thí điểm biên lai điện tử tại một số cơ quan thu phí đối với dịch vụ hành chính công; thí điểm, đầu tư mở rộng lắp camera giám sát theo dõi xử lý vứt rác thải, đỗ xe, bán hàng không đúng quy định.. tại một số tuyến đường liên phường, khu dân cư, tổ dân phố ở quận Long Biên, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm...

Thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động” (không người bán, sử dụng mô hình 020 Online 2 Offline, sử dụng mã hình QR trong đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến, sử dụng logistics điện tử trong giao nhận sản phẩm, hàng hóa). Tổ chức vận hành mạng lưới “Máy bán hàng tự động” tại các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố.

Trần Vũ

Nguồn :