M
20:46 | 16/02/2019

Hà Nội quyết định bãi bỏ 82 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 758/QĐ- UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Đảm bảo an toàn cháy, nổ trong các hoạt động lễ hội đầu năm
Hà Nội xây dựng thêm nhiều vùng sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị và an toàn

Một trong những mô hình tiêu biểu về sản xuất nông nghiệp sạch ở huyện Phúc Thọ (ảnh minh hoạ)

Theo đó, kèm theo Quyết định này gồm danh mục 95 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hà Nội (trong đó: 87 thủ tục cấp Sở; 6 thủ tục cấp huyện; 2 thủ tục cấp xã);

Đồng thời, bãi bỏ 82 thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hà Nội (trong đó 2 thủ tục cấp TP; 73 thủ tục cấp Sở; 4 thủ tục cấp huyện; 3 thủ tục cấp xã).

Các thủ tục hành chính theo các Quyết định trước đó hết hiệu lực gồm: Thủ tục số 1, 2, từ số 11 đến số 13 lĩnh vực Chăn nuôi, từ số 15 đến số 17 lĩnh vực trồng trọt, số 30 lĩnh vực bảo vệ thực vật, từ số 35 đến số 37 lĩnh vực Thủy lợi, từ số 55 đến số 62 lĩnh vực Kiểm lâm; số 52 lĩnh vực thủy sản, số 66, 67, 72 thủ tục hành chính cấp huyện, số 73, 74, 75 thủ tục hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Chánh Văn phòng UBND TP , Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trần Vũ

Nguồn :