M
12:27 | 14/10/2019

Hà Nội phấn đấu hết năm 2019, 100% thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

ha noi phan dau het nam 2019 100 thu tuc hanh chinh duoc thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Hà Nội tăng 176 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến
ha noi phan dau het nam 2019 100 thu tuc hanh chinh duoc thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Nâng cao vai trò quản lý, đáp ứng nhu cầu của người dân
ha noi phan dau het nam 2019 100 thu tuc hanh chinh duoc thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Hơn 97% đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giao dịch hồ sơ điện tử
ha noi phan dau het nam 2019 100 thu tuc hanh chinh duoc thuc hien dich vu cong truc tuyen muc do 3 4
Đoàn viên, thanh niên phường Vạn Phúc, quận Hà Đông luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh hoạ)

Việc xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng Thành phố thông minh, xây dựng nền kinh tế số là xu hướng tất cả các thành phố trên thế giới và Việt Nam đang hướng tới để nâng cao được năng suất lao động, quản lý xã hội hiệu quả hơn. Để thực hiện tốt nội dung này trong thời gian tới, Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: khẩn trương triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thành phố, phấn đấu đến 31/12/2019, 100% thủ tục hành chính được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ đôn đốc các đơn vị rà soát lại tất cả các thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm, rút gọn các thủ tục không cần thiết, tổng hợp xây dựng quy trình thực hiện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố ký ban hành theo quy định, làm cơ sở xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Thành phố; đề xuất phương án tiếp nhận, vận hành dịch vụ công trực tuyến đã triển khai thí điểm.

Thực hiện số hóa cơ sở dữ liệu: trên cơ sở kết quả hoàn thành số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng triển khai số hóa dữ liệu các chuyên ngành, lĩnh vực khác. Việc số hóa dữ liệu của ngành, cấp nào thì thủ trưởng của ngành, cấp đó chịu trách nhiệm. Yêu cầu áp dụng công nghệ số hóa mới, hiện đại nhất, công nghệ ảnh mầu và khả năng bóc tách các lớp dữ liệu tự động, đảm bảo sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Chính phủ, Bộ, ngành với thành phố Hà Nội. Thực hiện đơn giá định mức theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với số hóa cơ sở dữ liệu đất đai: Giao Sở Tài nguyên phải triển khai các dự án đã phê duyệt từ năm 2014.

Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt: thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành các Kế hoạch số: 51/QĐ-UBND ngày 23/02/2018, 78/KH-UBND ngày 27/3/2019; Công văn số 8818/VP-KT ngày 18/9/2019 giao các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung liên quan. Giao các sở, ban, ngành khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công cụ thể trong các văn bản của Uỷ ban nhân dân Thành phố, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp.

Đối với lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Phối hợp với các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án triển khai, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ, từng bước cho phù hợp.

Xây dựng cơ sở dữ liệu cốt lõi: giao Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư; tổ chức các hội nghị chuyên đề hướng dẫn, tuyên truyền việc cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về công chức, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp tập trung rà soát, kiểm tra công nghệ, cách triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các nước trên thế giới, hướng tới triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên nền 3D, phục vụ hiệu quả việc quản lý, khai thác của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố.

Hạ tầng phục vụ kết nối thông tin của Thành phố: giao Tổ Công tác giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất lựa chọn 20 điểm tại các tổ dân phố và tòa nhà cao tầng thực hiện triển khai thí điểm bảng điện tử thông minh;, tích hợp các chương trình, dịch vụ sau: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công; Dịch vụ trông giữ xe thông minh Ipacking; Tìm kiếm điểm vui chơi, trung tâm văn hóa nghệ thuật ... trên địa bàn Thành phố; Thanh toán phí dịch vụ công, điện nước, học phí, viện phí... phục vụ người dân thông quan công cụ quét mã QR (thực hiện trong tháng 10/2019). Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi làm việc với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thống nhất đề xuất phương án tổng thể cung cấp wifi phục vụ người dân và du khách. Phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội đề nghị các ngân hàng nghiên cứu, có phương án bổ sung cây ATM và thiết bị phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu người dân, thực hiện chủ trương chung về thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ.

Một số nội dung khác: giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất phương án vận hành cơ sở dữ liệu dân cư, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt. Tổ Công tác giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Sở Du lịch tổ chức buổi làm việc, nghe đơn vị tư vấn trình bày lại về Đề án Du lịch thông minh. Sở Giao thông Vận tải phối hợp Ban quản lý các Công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương thống nhất phương án xây dựng, hoàn thiện Trung tâm điều hành giao thông. Sở Xây dựng xây dựng, đề xuất phương án xây dựng vận hành phần mềm quản lý nhà chung cư (trên cơ sở đề xuất các doanh nghiệp cho xã hội hóa dịch vụ này).

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chiến lược dài hạn về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tương lai cho Thành phố, trong đó, nghiên cứu, áp dụng mô hình của một số quốc gia phát triển về việc đem chương trình giảng dạy về công nghệ thông tin vào trưởng phổ thông, phấn đấu 10 đến 20 năm nữa, Thành phố xây dựng được nguồn nhân lực giỏi về công nghệ thông tin, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin cho xã hội.

PV

Nguồn :